REJSTŘÍK   NÁPRAVY:     
                                                       
řazeno  sestupně, k roku 2000.     

  Rok  2014
                       05.XII.2014 =   NOVÁ ÚPRAVA  HORNÍ ČÁSTI  TITULNÍ STRÁNKY.

   

        02.X.2014
 
Náhradou opraveno
   místopisné určení:  
    

 

                                                                                                 27.IX.2014 
        8.květen 1945 je pro uvážlivé i prozřevší Němce Dnem
                        osvobození / Tag der Befreiung


     
... Právně  i  historicky  odůvodněný je projev prezidenta
        Waltera Scheela, 6. května 1975, v německém Spolkovém
        sněmu   Schlosskirche Univerzity Bonn. Zejména výrokem: 
               
"...německá  tragédie  začíná  v  roce 1933,
                               ne  v  roce  1945
... "

    02.- 08.IV.2014

    OZNÁMENÍ
  
neobvyklé poruchy;
 
blokovaný text o nótě
  Německu i Rakousku  dán na úvodnístránku.
 
  Kvůli  webovým  potížím řadím celý nový text před ty dřívější.
  Také v nich se vyskytují neobvyklé poruchy; výpadek obrázků.
  Rovněž zaznamenávám výpadky v  e-mailové  korespondenci.
 
Prokazatelně mimo mé osobní zavinění  -   omluvit by se měli
  unfair činitelé. 
S vírou v lepší dny Bohuslav Hubálek *1933.    

  Rok  2013
    20.XII.2013
      
  21:30 hodin
     ODSTRANĚNÍ = ZÁVAŽNÉ NEPŘESNOSTI, dodatečně zjištěné v:
   DOBRÉ  PŘÍKLADY  TÁHNOU,  NEBO   NETÁHNOU?
19.XII.2013
      
Nově sestavovaná vláda ČR má mít 17 až 18 ministerstev ...  .
                 
    01. X. 2013
      
14:30 hodin
                    Zveřejňuji Rejstřík osob, institucí, pojmů
  Doplňuje a časově přesahuje rejstřík dosavadní, 2000- 2008.
  Téměř 8000 digitálních odkazů otevírá svůj související  text;
        
       od července 2000 až do současna. B.H.

  Rok  2012
      DODATEČNÉ 
   SDĚLENÍ 
 
trvale zařazeno
    15. IV. 2012
      
18:00 hodin
               NUTNÉ   ANTIDEMAGOGICKÉ   UPOZORNĚNÍ:    
    
Všechny  zde  zveřejněné  údaje,  pochvalné  i  kritické,  se týkají pouze 
      dotyčné instituce;  nebo  dotyčné osoby -  ale už  nikoliv  jejich  rodiny, 
                                               ani  jejich  přátel.     
                     
   OPRAVA
        ze dne 
   31. III. 2012

      
13:50 hodin
        Týká se Rejstříku pojednávaných osob; 
 
  na  základě  poznatků,  které  jsem  už   zveřejnil  na tomto webu,
     ruším  charakteristiku odbojář,  u Ctirada a Josefa Mašínových:
        
MAŠÍN Ctirad (1930) odbojář ........      MAŠÍN Josef  (1932) odbojář ...........                
   OPRAVA
     zveřejněna
   12. II. 2012

      
13:40 hodin
                     Týká  se  10. II. 2012
                
OPRAVA,   SOUBĚŽNÁ OMLUVA:  
 Opravuji a omlouvám se za zveřejnění toho, že vyhledávač Google.cz
 dal
příkaz Blokovat všechny výsledky z webu www.doklad-hubalek.cz .
  Příčinou desinformace byla nemožnost e-mailově =  průkazně =  projednat
  důvod tohoto příkazu. Což jsem osvětlil v závěrečných  bodech své zprávy
  z  10. února 2012. Díky dnešnímu e-mailovému upozornění jednoho IT
  odborníka vydávám tuto opravu a omluvu; neboť výzva o blokování má až
   po svém rozkliknutí sloužit jako blokace spamových webstránek. 
      V Praze, neděle 12. února 2012, 19:40 hodin.  Děkuji za pochopení:
  » Mea  culpa -  chybovat  je  lidské,  účinně  napravovat  je  nutné !  «   
        

  Rok  2011
   OPRAVA
     zveřejněna
   22. X. 2011

      
7:45 hodin
                     Týká  se 21 . X. 2011
                
OPRAVA,   SOUBĚŽNÁ OMLUVA:  
          V  podnětu  k  ÚSTR, má správně být  v  bodě  4b/  toto znění:
   ... Pokud by byly pravdivé, bez ohledu na časové zařazení, rozhodně by
   zhatily záškodnický výcvik Ctirada Mašína ve SvazarmuSvazu brannosti,
   pod  vedením fanatického komunisty ....
                      »  Mea  culpa -  chybovat  je  lidské,
                           účinně  napravovat  je  nutné  ! 
«

  Rok  2010
   OPRAVA
     zveřejněna
   23. III. 2010

      
23:50 hodin
                       Týká  se 7 . III. 2010
                 
OPRAVA,   SOUBĚŽNÁ OMLUVA:  
    
    Sovětská  kniha  opravdu  sídlila  na  rohu  Vodičkovy ulice
      a  Václavského  náměstí,  ale v  zubovitě  přilehlém  č. 30/  
      čp. 888.   Nyní  by  vstupu  bránil  zasklený  stánek  u  zdi,   
      za kterou je prázdno,  jenom  prostor  nad  schodištěm do  
      stanice  metra  " A ".
                      »  Mea  culpa -  chybovat  je  lidské,
                          účinně  napravovat  je  nutné  ! 
«

  Rok  2009
   OPRAVA
     zveřejněna
   11. VII. 2009

      
22:20 hodin
                         Týká  se 21.VI. 2009
                  .... 
prezident Polské republiky Jaroslaw  Lech  Kaczyński  ....
  
Polský  prezident se jmenuje  Lech KACZYNSKI; s omluvou opravuji 11.VII. 2009.

  Rok  2008
   OPRAVA
     zveřejněna
   21. IV. 2008

      
21:00 hodin
                        Týká  se 20. IV. 2008
  
    Jan ŠINÁGL = zablokovaný příjem = vadné telekomunikace, nebo ...?
   113kB ....
        Příčinou včerejšího  nedoručení  e-mailu panu Janu ŠINÁGLOVI,   s  opravou
        předchozích   písařských  překlepů,   bylo  mimoděčné  smazání  přípony 
.cz
  
    v  odesílané  adrese.  To  jsem zjistil  až  s  odstupem  času.  Omlouvám  se. 

  Rok  2007
 25. VII. 2007
 
opraveno
OMLUVA + OPRAVA    k  desinformaci  ze   28. III . 2007
         
    NENÍ    EVIDOVÁN   JAKO   AGENT  StB
 
Pan  Lumír MOSLER  mě vyzaval e-mailem ze soboty 21. července 2007, abych 
 se mu omluvil  za  nepravdivé tvrzení,  že byl evidovaným agentem StB,   a  také
 abych  tuto  desinformaci  napravil   zveřejněním 
opravy a omluvy.
 
Přiznávám  své  hrubé  a  poškozující  pochybení,  a  omlouvám  se  za  ně.  Bylo
 zaviněno  časovou  tísní a  důvěrou  ke dřívějšímu  informačnímu zdroji;  stejně 
jako  momentální   nepečlivostí  =   aniž  bych  kontrolně nahlédl  do  doposud
zveřejných  registrů  StB.

 Bezprostředně jsem se předběžným e-mailem omluvil panu Lumíru MOSLEROVI
 s tím,  že  omluvná  a  opravná  sdělení   zveřejním,   jakmile  se podaří  oživit  mé
 webové  stránky  =   zatím   nefunkční   od    8.VII. 2007.
 29. IV. 2007
 
opraveno
 OPRAVA =     k  mylné  informaci   z  17. IV. 2007  =  
 
s  omluvou  opravuji špatně  zapsané  příjmení  autora  z  Britských listů,  
 kde  je  správně uveden  jako  pan  Václav CHYSKÝ.
 23.  II.  2007
 
opraveno
 OPRAVA =   s  omluvou  opravuji  v titulku  špatně  zapsané datum  
                                      na správné 
21. II. 2007:   
                  RNDr. Čestmír HOFHANZL : historie = publikování + nedostatky
                  
........... 12kB  ...............   
6. V. 2006   

  Rok  2006
 11.XI.2006
  opraveno
OPRAVA =                             v pojednávaných osobách
 
Pan HEDVICEK, odesílatel e-mailu z 9. listopadu 2006 píše:
     » SIRITE FALESNE  INFORMACE ...  moje  legalni  jmeno je Ross,
     nikoliv Rostislav a protestuji proti oznaceni  "AKTIVISTA" - 
     zni mi to prilis levicove.         Rosta   «
  Za  nedopatření  se omluvám,  a  kvůli   těžkostem  s  počítačem
  chybu opravuji až dnes, v příslušném dílu Pojednávaných osob.    
 9. XI. 2006
  opraveno
OPRAVA =                            v pojednávaných osobách
 
Dnešním e- mailem mě upozornil pan George VANEK z Austrálie,
  že správný rok jeho narození je 1943 a ne 1944, jak jsem mylně
  uváděl několik roků. 
Za nedopatření jsem se omluvil a okamžitě 
  opravil v příslušném dílu Pojednávaných osob.
     
 3. XI. 2006
  zveřejněno
OPRAVA =                                       týká se 2. XI. 2006

 
Odstraněna písařská chyby  v  číslování zákona o době nesvobody 
 1948 - 1989
,   přepsáním   na  správný  údaj   č. 480/1991 Sb.            
12.III.2006
   opraveno
OPRAVA =                                  týká  se  11. III.  2006
 DODATEČNÉ   UPŘESNĚNÍ   K    OPRAVĚ
 
K  hlasování  č. 105  bylo  přihlášeno 135  poslanců.
  Pro schválení  novely  zákona  bylo  třeba  68 hlasů.  Tolik  
  však bylo odevzdáno pro odmítnutí novely, oproti 55 hlasům   
  pro její uzákonění.  Dvanáct  poslanců se hlasování  zdrželo.
 Při kvoru 135 + 28 = 163  je potom rozhodující nadpoloviční 
 většina =  82 hlasů.
 
         Pokud by  k 55 původním hlasům přibylo 28 hlasů,   
                   zvítězily     by   většinou   83   hlasů.  
 
 14. II. 2006
   opraveno
OPRAVA =                           týká  se  13. - 14.  II.  2006
  Vlivem technických potíží se na internetu nedařilo otevření 
  textu  ze  13. února 2006,  ani  jeho  úplné  podoby na titulní
  stránce, která jinak fugovala,  s upozorněním o dílčí úpravě:
    Alespoň  úvod  k  textu  ze 13. února  2006,  a  doplňující 
    informace, jsou  čitelné  níže; skenovaný dopis  Rady ČT 
    se tu nedaří  otevřít,  kvůli  opakovaným   zveřejňovacím   
    potížím. Další, na spodku nabídkové stránky,lze normálně 
    otevřít.
 12. I. 2006
  vysvětleno,
   opraveno
OPRAVA =                                      týká  se   9.  I.  2006
  V  pondělí  9.  ledna 2006   jsem  zveřejnil  mylnou  informaci 
 
o  tom,  že  pan  Jan  ŠINÁGL  nepublikoval  zprávu o  chybném 
  překladu  citátu  do  češtiny, v  jeho  e-mailech, i  v  jeho webové
  stránce. K tomu došlo proto, že pan Šinágl nepoužil patřičných 
  ustanovení  o  tiskových  opravách.  

  Svou omluvu zasunul za publikované sdělení  jiného autora, 
 
jak  v   e-mailech,   tak   i  v  internetové  stránce   jan.sinagl.cz.
  Na omluvu svého pochybení  neupozornil v záhlavích.  Místo 
  slova OPRAVA, či OMLUVA, použil u své omluvy toliko zkratky 
  pro  post  scriptum = P.S.   Další podrobnosti  o tom  zveřejňuji 
  ve čtvrtek 12. ledna 2006.  
        

  Rok  2005
 26.IV.2005
  opraveno
OPRAVA =                                 týká  se   16.  IV.  2005
Omluva  a  náprava  chybného  data.

V dopisu JUDr. Luboši Pětníkovi, 15. dubna 2005,   jsem pochybil
v přepisu data  z usnesení  OSZ pro Prahu 1,  2 Zn 4978/2002 -58;  
správně  má  být  3. březen 2004.    
     

  Rok  2004
 24. VI.2004
  (opraveno)
OPRAVA =                                    týká se  22. VI. 2004
KPV ČR-KMH : pieta = nepraktičnost + soupeření(?)
........
OPRAVA:  
Zpětně dnes byla opravena slovní skladba v textu  ohledně KPV ČR  
a  KMH,  i  když  slovní  nadbytečnost   neměnila   význam
  sdělení.  
Oprava je ve dvou větách,  a to vypuštěním nadbytečného  zájmena  
a  spojky ;   zde vyznačeno  tučným  písmem  v  závorkách : 
.... často trpí chorobami, (které) omezujícími bezbolestný pohyb. ....
.... bezesporu zaznamená roztříštěnou (a) účast nanejvýš  20 - 40 ....
 11. IV.2004
  (opraveno)
OPRAVA =                                     týká se  4. IV.2004
USA:zdraví=osvěta=prevence-ČR=netečnost+alibismus
   Včera,  po další  dodatečné  a  podrobnější  kontrole,  jsem  už 
nepřehlédl dodatečnou chybu v  klíčových slovech nad  celkovým  
textem,   kdy  místo  prvního slova   USA    se  objevilo  přídavné  
jméno  uřvaný.    

 
Rok  2003
 26. XI.2003
  (opraveno)
OPRAVA  =                                      
Antikomunisté + desinformace = Marta  SLÁNSKÁ
... 24. XI.2003 
           
Paní  Marta  SLÁNSKÁ  pracovala  u  bytového družstva  SBD
            Pokrok  okolo  roku  1977,  tedy ne tak, jak bylo nedopatřením
            napsáno v položce 2/d/  z  24. listopadu 2003. 
To  dnes,  o dva
            dny  později,  s  omluvou  opravuji.
  30. X.2003
  (opraveno)
OPRAVA  =                                      
  
Média+ ledabylost+ vliv: náprava= připomínky
.......... 27. X. 2003   
           Vlivem únavy, ze zápolení se softwareovými potížemi,  a souhrou
           dalších  okolností,  jsem  u  této stránky  použil  jiné  záhlaví,  než 
           do  dneška  měla  v  otvírací nabídce 
pro  měsíc říjen,  na úvodní 
           stránce. To dnes, 30. října,  s omluvou opravuji.          
  6. X.2003
 (opraveno)
OPRAVA  =                                         pondělí 6. října 2003
 
HUČÍN + DEVÁTÝ + HULÍK - BIS : prověrky = NBÚ = rozpor

          
Teprve několik hodin  po odeslání  na internet jsem si uvědomil
              chybu  v  dopisu   » občanovi_České_republiky «. 
              Vyhlášené  krédo   PRAVDA  VÍTĚZÍ    není  pod  vlajkou na
              úvodní  stránce,  ale  je  její  součástí.  I  tak  se  omlouvám  za
              předchozí  nepřesnost.            
 27. V.2003
 (opraveno)
OPRAVA
AV ČR + expertízy : EU = stanovisko  =  27. května 2003 
             
Dotaz do AV ČR, ze dne 14.dubna 2003, byl mylně datován  
              "14.září",což bylo v týž den napraveno rázítkem podatelny  
              AV ČR,  ze dne 14. dubna 2003,  i omluvou  v dalším  dopisu, 
              který jsem zveřejnil  27. května  2003.
 2. III.2003
 (opraveno)
DODATEČNÉ  SDĚLENÍ
PALACH = výročí = 20. ledna 2003
             
Kritická odpověď Českého rozhlasu na stížnost, zveřejněnou
              zde 20. ledna 2003.
 2. III.2003
 (opraveno)
OPRAVA
PALACH = výročí = 20. ledna 2003 jsem chybně napsal, že je to 54.
             výročí sebeobětování Jana PALACHA. Zemřel 19.ledna1969.
 15. II.2003
 (opraveno)
OPRAVA
Boží Dar = razítko + dvojjazyčnost : pošta + odpověď
         
Týká ze zpravodajství DOKLAD ze 13.února 2003.

  Rok  2002
 7.XII.2002 
  (opraveno)
Pomník=Masaryktown:Praha:komunismus:pieta+výstižnost:náklady  
Dílčí dodatečná oprava  =  Dnes jsem doplnil dolarový rozpočet
 monumentu o  první  položku  = socha = 12 000 CAD.  Tato  položka  nebyla
 překopírována a chyběla v prvotní verzi,  dne  3. XII. 2002

  1.V. 2002
  (opraveno)
DODATEČNÉ  SDĚLENÍ
PSP ČR
 = Deklarace = Dekrety : Sudety = hlasování + absence
   
            Absence poslankyně JIROUSOVÉ byla důvodná,
                                   dodatečně  omluvená.

20. IV. 2002
 (opraveno)
OPRAVA
HAŠEK: PRAHA 3= pomník= nevhodnost= pokračování  
   Prvotní dopis starostovi Prahy 3 nebyl odeslán 4.března 2002. 
12. III. 2002
 (opraveno)
 OPRAVA
 KPV ČR : příspěvky = machinace : daně = upřesnění  

 Členské příspěvky nepodléhají dani, ale výroční zpráva tento příjem
 neuvádí.
 
  Rok  2001
 30. XI. 2001
   (opraveno)
OPRAVA
Omlouvám se za chybu v prvotně zveřejněném textu  RUML = studium - podezření = vysvětlení,..... 30. XI. 2001,  který byl  bezprostředně zaslán  redakcím deníků  PRÁVO  Super.   Ve spodní části komentáře byla nesprávná formulace věty, způsobená  předponou  ne-   u slovesa  souhlasit. Tímto pochybením se protichůdně  změnil  zamýšlený  smysl  věty.S odstupem několika hodin jsem v  internetu opravil na  nynější,  definitivní  podobu  =  ..... Proto  nemohu  souhlasit  s  názorem ,  že  je  lhostejné  a  bezvýznamné, co  psával  deník  Špígl ,   ....

  Rok  2000

  31. X. 2000:
   (opraveno)
OPRAVA
Ve zpravodajství z 23. a 25.října 2000 byl použit hovorový název pojednávané rozhlasové stanice ( Rádio Regina Praha:92, 60 FM ) . Správně měl - a má být - Český rozhlas Regina .
Děkuji za nápravné upozornění panu Karlu ZAJÍCOVI , šéfredaktorovi zmíněné rozhlasové stanice , a omlouvám se za tuto nepřesnost .
 31.VIII.2000
  
(opraveno)
OPRAVA
Minimální starobní důchod = OPRAVA = upřesnění
.
Ve zprávě ze dne 16.VIII.2000 ( Týdeník komunistů ... ) byl použit zavádějící výraz minimální starobní důchod, míněný jako peněžní hodnota životního minima. Na jeho úroveň jsou totiž dorovnávány také všechny nízké důchody. S účinností od 1.dubna 2000 je životní minimum pro dospělého jednotlivce zvýšeno na Kč 3770/měsíc : podle nařízení vlády č. 56/2000 Sb. Další související informace poskytují internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR = www.mpsv.cz
 1.VII.2000
 
(opraveno)
OPRAVA
V dopise Radě ČT ze dne 15.V.2000 došlo k chybě: Mgr. Petr ŠTĚPÁNEK nebyl v té době členem Rady ČT, ale působil v Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.   Omlouvám se, B. HUBÁLEK.