HUBÁLEK*1933, oceněn jako zasloužilý protikomunistickým odbojář. 25.I.2017
  Plnil odbojová zadání; a nebyl zlomen ani zastrašováním vládnoucího
  komunistického totalitního režimu a neobával se  í nadále po svém  
  odsouzení v roce 1952 veřejně vyjadřovat své kritické názory na  
  komunistický režim,...
   Závěr ROZHODNUTÍ Etické komise Ministerstva obrany ČR, z 23. prosince 2016:
    
           Osvědčení veterána protikomunistické odboje, předané 24. ledna 2017:
 
                      Průkaz válečného veterána,  protikomunistického odboje:
                                                        Doplňující sdělení:
 
1/
Slavnostní shromáždění se konalo 24. ledna 2017 v tiskovém sálu Úřadu vlády ČR. Vy-
     znamenáno bylo sedm odbojářů, za přítomnosti českých i slovenských osobností anga-
     žujícich se v práci při kvalifikovaném vyhodnocení bezpráví komunistického režimu. 
 2/ Pro mě osobně to je závažné potvrzení jedné z mých dobře míněných činnosti, kterými
     chci být užitečný jiným - a tím i sobě; zejména v rámci ČeskoSlovenska.
 3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 25. ledna 2017, v 16:45 hodin.