POŽADAVEK = PRAVDIVĚ O ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA V ROCE 1992. 30.XI.2016 
Podnět generálním ředitelům Českého rozhlasu a České televize; před tristním výročím.
                                                                                              Praha středa 30. listopadu 2016. 
   Mgr. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

   Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize.

   Podnět k zavádějící oslavě na Nový rok. 

   Vážení panové generální ředitelé,

   v přiměřeném předstihu vás žádám o objektivní programové zpracování a příhodné
   zveřejnění tématu »Rozbití Československa«; jako historicky oprávněný korektiv
   globalizačně poslužného jásání k výročí 1. ledna 1993.

   Aniž by tehdy došlo celostátnímu  hlasování; kdy většina občanů ČSFR byla proti 
   rozbití společného státu. Ačkoli už po staletí zdárně existuje vícenárodní Švýcarská 
   konfederace. Jako použitelný státotvorný i státnický vzor, při dobré vůli.

   Jedním z podpůrných faktografických důkazů jsou slova bývalé slovenské premiérky
   PhDr. Yvety Radičové; v knize »Krajina hrubých čiar«, zejména na stranách 042-043. 
   Shodně působí názory a postoje v publikovaných rozhovorech, i v náplni oblíbených 
   pořadů TV Šlágr/Šláger; a rozhlasových stanic, které se nerozpakují hrát vlastenecky 
   kritickou píseň Marcela Zmožka »ČECHOSLOVÁCI«.

   V případě podrobnějšího zájmu odkazuji na svůj web  s hypertextovým rejstříkem,  
   i s hypertextově navazující presentací pojednávaných osob, institucí, pojmů.

   S přáním hezkých dní, mezi dobrými lidmi, 

                                      Bohuslav Hubálek*1933 v. r. 190 00 Praha 9, Českolipská 19.

                                      Doplňující sdělení:
   
1/
Adresátům posláno e-mailem 30. listopadu 2016, v 11:31 hodin.
   2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 30. listopadu 2016, 15:00 hodin.