K nápravě protekční dotace 6 750 000 Kč/ 2016 pro KPV ČR= můj podnět do  MF ČR; 31.XII.2015
aby tato záležitost nevyšuměla. Nejen mimo zájem od pověřených činitelů, ale i v uctivém mlčení investigavců .
Když podrazy jsou kryty aureolou svaté věci establišmentu
! De facto ale ve prospěch parazitů v čele KPV ČR.

       

                                                          Doplňující sdělení:
1/ MOŽNOST  PODAT  ÚSTAVNÍ  STÍŽNOSTI  JE  PODMÍNĚNA PROJEDNÁNÍM U PŘEDŘAZE-
    NÝCH  SOUDŮ.  ZDE  JSEM  TAK  PŘEDESLAL  KRAJNÍ VÝSLEDNICI  SVÉHO  ODHODLÁNÍ.
2/ Podatelně Ministerstva financí ČR předáno ve čtvrtek 31. prosince 2015, v 09:15 hodin. Do Ústředí KPV ČR
    dáno nejen na vědomí digitálně podepsaným e-mailem, i s požadavkem na potvrzené doručení = odeslaným také
    31. prosince 2015, v 11:12 hodin. Převzetí e-mailu je zatím nepotvrzeno.
3/ Zajímavá bude zejména odezva těch, které a kteří dlouhodobě a sebejistě zneužívají nejen státní dotaci, ale také
    ignorují zasílané výtky.  

4/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 31. prosince 2015, v 16:45 hodin.