Aby nám tu dobře bylo, .... 20.XII.2015
aby byly ctěny dobré mravy, jako východisko pro všecko žití. Proto posílám své přání, s úctou vnímající též
i prapůvodní motivaci lidského rodu, našich dávných předků; ještě daleko před kouzlem církevních svátků: 
            
                                                              Doplňující sdělení:
 
1/
S politováním se omlouvám všem, jejichž e-mailová sdělení i adresy jsem pozbyl vlivem masivního zavirování
     mých dvou počítačů, v závěru letošního října. Proto své blahopřání předávám mnohým alespoň touto cestou.
     Neboť ne všechno se daří uvést do potřebného stavu. 
     Tím nežebrám o kompenzační pomoc. Vzniklé výdaje, v řádu více tisíců korun, stačím uhradit ze svého dů-
     chodu. Díky přiměřené životosprávě. Vám budu vděčný za přátelské pochopení, i za běžnou přízeň.
 
  2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 20. prosince 2015, v 6:15 hodin.