Státnost naší vlasti je ohrožována netečnými, nebo poslužnými představiteli, i v médiích.    02.IV.2014
Různé formy "neviditelného" a elitářsky popíraného machiavelismu se zákonitě projevují svými důsledky = stálá
soudržnost vlámské a frankofonní Belgie (se sídlem Evropské unie), oproti rozbití Jugoslávie, Československa! 
Nebo  snad "neexistující" lobby stojí mimo protizákonný revizionismus Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL?
    

    

                                                                  Doplňující sdělení:
 
1/ Souběžně se zveřejněním odesílám e-mailové upozornění novinářům Petru Blahušovi a Františku Rozhoňovi, 
     s přímou webovou adresou této kritiky. Motivované mimo jiné poselstvím T.G. Masaryka z 22. prosince 1918 
     k poslancům Prozatímního Národního shromáždění ( internetový Digitální repozitář Knihovny Parlamentu ČR).
 2/ Dnes jsem dostal dopis z Úřadu vlády ČR, Č.j. 4592/2014-OSV, ze dne 28. 3. 2014: 
     " ...
panu předsedovi vlády bylo doručeno Vaše elektronické podání označené ve věci jako "Obrana naší
     státnosti diplomatickými nótami vládám Německa a Rakouska, neboť tolerují protiprávní a veřejně hlásaný
     revizionismus Sudetoněmeckého Landsmanšaftu".
  V předmětné záležitosti Vám sdělujeme, že Vaše podání
     předáváme Ministerstvu zahraničních věcí (Kabinetu ministra) se žádostí o zaujetí stanoviska k jeho obsahu,
     se kterým budete seznámen.
....
 3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 2. dubna 2014, částečně ve 23:30 hodin (webové potíže).