12. IX. 2013
Různorodé  poznatky  sběrače  odpadků  na hřebeni  Krkonoš.
Nebo-li také "Dobrý den, Den dobry, Guten Tag". Což dále upřesňuji obrazem i slovem:
   
 Obrázky s doprovodným textem už samy o sobě jsou výmluvným shrnutím o výsledku
 tříhodinového sbírání papírových ubrousků, staniolových obalů cukrovinek, plastových
 lahví, a zašpiněného svetříku. Ale i bez něho by bylo plastové vědro téměř plné. Stejně
 jako při  předchozím  sbírání, koncem letošního srpna. Tehdy však jenom s příjemnými
 zážitky.
 Kolemjdoucí zdravívám českým "Dobrý den", souznějícím s polským "Den dobry".
 Německým turistům navíc přidávám totéž  přání, v pozdravu "Guten Tag".  
 V mírné středeční mlze byla menší návštěvnost, zejména českých turistů. Na vyhlídce
 do krajiny, nedaleko za vrcholem Liščí hory,  jsme se vzájemně pozdravili s pánem už
 důchodového věku. Sledoval jak napichuji papírky. Při tom jsme spolu hovořili; zejména
 o jeho pravidelných cestách do České republiky, do Krkonoš. Velice mě překvapil, když
 před rozchodem mi najednou dal německou oplatkovou tyčinku.  Potěšilo mě to, hlavně
 pro ten pocit lidské vstřícnosti a vzájemnosti. 
 Ale asi čtvrt hodiny potom jsem dostal "sprchu" a zažil něco opačného = nevraživost
 a arogantní samolibost. Jakási starší žena mě míjela, když jsem sbíral papírový útržek. 
 Na  český  pozdrav neodpověděla a kráčela dál, ačkoliv mě musela vnímat; zvukově,
 nebo mimikou. Protože vždy hledím zpříma na toho koho zdravím.  
 Důvod přezíravosti odhalilo její halasné Grűß Gott k přicházející skupině německých
 turistů. Hned jsem si uvědomil o co jde.
 Shodné praktiky  doposud  přežívají v postojích Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.
 I když totožná motivace vedla ke genocidním i demografickým tragédiím; pro svět, i pro
 Německo samotné, přesto ještě existují  nepoučitelní  nostalgici  hitlerismu.  
  Toto varovné memento prokazuje svou přetrvávající aktuálnost. Dokonce i pro výskyt 
 v turistickém prostředí. Proto je výzvou zejména zodpovídajícím představitelům České
 republiky.
                                                Doplňující sdělení.
 
1/  Pozdrav Grűß Gott je příznačný pro Bavorsko i pro Rakousko,  které  jsou  hlavními
      podporovateli  Landsmanšaftů; tedy i jejich protiprávního a zatvrzelého revizionismu.
      Arogance zmiňované ženy,  i charakterizující Grűß Gott,  jsou  neklamnou  indicií od
      které Walhally "vítr post hitlerismu věje".  I vůči  běžné  etiketě.  Jako za  nacismu. 
 2/ Po pravdě musí být řečeno, že počínání  nacistických nostalgiků  má obdobu v nepo-
     učitelnosti nostalgiků po totalitním režimu Komunistické strany Československa.  
 3/ Čtvrtek 12. září 2013:
=   přírůstek odpadků za jeden den, na turistické cestě 
mezi krkonošskou  Chalupou na Rozcestí  a vyhlídkou
na Liščí hoře -  ačkoliv  bylo a je  mlhavo, s  drobným 
deštěm. Je i menší provoz. Škoda, že nejde určit, který "milovník" hor je natolik slaboučký a neunese drobné papírky ve své kapse. Raději hyzdí přírodu; společnou. 

 4/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  ve čtvrtek  12. září 2013, ve 22:50 hodin.