04. VIII. 2013
 Amorální skutky čelných představitelů KPV ČR diskreditují nejen je samotné,
ale vrhají stín
 
na  odpůrce  režimu Komunistické strany Československa.  Šokující je  trvající cenzorská  selekce
 tragické  dějinné  skutečnosti  z  protikomunistického odbojového  uskupení  Praha-Žatec: 

DOKUMENT:
Nejnovější  ZPRAVODAJ  KPV ČR č.3/ 2013,   v    PROHLÁŠENÍ  KPV ČR  k  ÚSTR   okázale  mentoruje 
o zachování historické paměti. Přitom už řadu roků  vědomě  cenzuruje historickou paměť zámlkou 
o odbojáři Bohuslavu Hubálkovi, popraveném 18.VII.1949= spolu se čtyřmi důstojníky odbojového
uskupení Praha-Žatec.  Od  prvopočátku  je s nimi zapsán na pamětní desce v Žatecké radnici.
V upoutávkách KPV ČR však není.  Čímpak se odbojář Bohuslav Hubálek  provinil? Čím si
vysloužil arogantní selekci od “ historické  paměti “ čelných  funkcionářů  KPV ČR?

 
                                                  Doplňující sdělení:
 
1/ Doposud jsem ve sdělovacích prostředcích nezjistil jakoukoliv zmínku o červencovém pietním
     setkání, k odbojovému uskupení Praha-Žatec. A to ani ve specializovaných zprávách ČTK, ani 
     na www.kpv-cr.cz

 2/ Přes dva měsíce se věnuji nejen úplné podobě Rejstříku pojednávaných osob a institucí, ale také
     řešení jiných témat. U nich však narážím na administrativní prodlevy v odpovědích na průkazně
     doručené dotazy. Například  ČVUT fakulta telekomunikací; Archiv bezpečnostních složek, .... .
     Proto nezveřejňuji rozpracované akce;   jen abych tím útržkovitě plnil webové stránky. Výjimku
     činím kvůli svému tatínkovi, a  jeho památce.
    
 3/ Webové zpřístupnění textů a souvisejících rejstříků (od července 2000), předpokládám na začátku
     října 2013.  

 4/ Na www.doklad-hubalek.cz  zveřejněno v neděli  4. srpna 2013, 18:00 hodin.  

 5/ S omluvou dodatečně sděluji, že až po odborné pomoci budu moci zviditelnit důkazovou kopii
     druhé stránky ZPRAVODAJE  KPV ČR č.3/2013.  Obsah kopie však shrnuje i její průvodní text.