28. V. 2013
 
Otevřená  žádost  prezidentu   České  republiky,  Ing.  Miloši  Zemanovi,
  o vyvolání  poslanecké i  senátorské iniciativy ohledně  protiprávního revizionismu  Sudeto-
  německých Landsmanšaftů, který je oficiálně tolerovaný a podporovaný vládami Německa 
  a  Rakouska. V rozporu s mezistátními smlouvami, počínajíc Postupimskou dohodou 1945. 

 Níže uvedený text, zde  bez průvodních slov řediteli  sekretariátu prezidenta republiky, byl  odeslán
 v pondělí 27. května 2013, ve 12:28 hodin.  Převzetí zatím není potvrzeno. Avšak odeslaný  e-mail 
 nebyl vrácen, po uplynutí více než 24 hodin běžného pracovního dne.Vzhledem k tomu, i vzhledem 
 k  otevřenosti  podnětu, přistupuji  k jeho zveřejnění.

           
            
                                                  Doplňující sdělení
1/
E-mail Dr. Posseltovi, i české znění, na www.doklad-hubalek.cz/2012/duben/18_dopis_dr_posseltovi.htm .

2/ Za necelé tři týdny budeme vzpomínat vyhlazení Lidic nacisty ( 10. června 1942 ). Bude  zajímavé
    jak se zachovají osoby veřejného zájmu, sdělovací prostředky? V duchu historických skutečností,
    nebo poslužně k nezanedbatelnému vlivu a finančním možnostem revizionistů zahraničních? 
    I  jejich kolaborujících  " Emanuelů Moravců ";   podivných  občanů  České  republiky?

3/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v  úterý  28. května 2013, ve 13:45 hodin.

4/ Kvůli nezobrazování e-mailového textu v rámci této stránky, operativně a přechodně jsem ji včlenil
    na úvodní stránku, než web zobrazí text e-mailu i zde.