11. V. 2013
     Elitářská  arogance,  profesní  ledabylost,  protinárodní  poslužnost, 
České televize/ČT,  i Rady ČT, byly důvodem proč jsem  9. května poslal stížnost Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky/ PSP ČR.
Neboť Rada ČT přes 1/4 roku  ignoruje  stručné  a  zásadní otázky, odeslané 4. února 2013.  

    Stížnost Poslanecké sněmovně ČR na Radu Č eské televize.
   
   

Příloha 3-a/  
   
Tiskový odbor ČT zmanipuloval verše z roku 1938. Aby se zalíbil  peněžním fondům SL?
   

Příloha 3-b/ 
   Výstižné filmové svědectví o době,  kdy mnozí Sudetští Němci volali Heim ins Reich
! a rozbíjeli 
   " špatné " Československo = hostitele uprchlíků; zejména z nacistického Německa a Rakouska
!  
   

Příloha 3-c/
Tag der Heimat/Den vlasti. Té nynější, kde jsou občany? Nebo opět expanze Drang nach Osten?
Postupně,  a podle  revizionisticky deklarovaných cílů i praktik Bund der Vertriebenen/Svazu vyhnanců a vysídlenců?

    

Příloha 3-d/ 
                
Revizionistické  cíle a  praktiky  BdV/Svazu vyhnanců,  s 1,3  milionu  členů, 
jsou takticky tajeny a nedráždivě selektovány zpravodajstvím i publicistikou České televize.

   
                                               Doplňující sdělení
    1/
Převzetí stížnosti bylo elektronicky potvrzeno  v pátek 10. května 2013, v 7:01 hodin.
    2/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v sobotu  11. května 2013, v 18:40 hodin.