6. V. 2013
Politikářsky  přizpůsobivý  primátor  Prahy  doc. MUDr. Bohuslav  Svoboda, CSc.:
1/
Jako nekritický spolupachatel a  ochránce únorových výstav " Umění zabíjet "; které byly klamavou 
    propagandou  ve  prospěch cílů  Sudetoněmeckých  Landsmanšaftů.
2/ Jako okázalý kladeč pietního věnce k pamětní desce na ústřední budově Českého rozhlasu, 5. května
    2013.Totéž v síni pražské Staroměstské radnice. Obojí Na paměť Květnového povstání 1945.
(!).
     Primátor Svoboda téměř až po 3 měsících úhybně odpovídá na e- mail z 8. února 2013.  
     
Jeho dopis, elektronicky doručený 3. května 2013,  je  antedatován o čtrnáct dní dříve, 19. dubna. 
    

     NUTNÁ  POZNÁMKA:
     
A/  Projekt Artwall je realizován  pod záštitou  primátora hl. města Prahy  MUDr. Bohuslava Svobody;
            který je zároveň i v představenstvu ARTWALLu.
      B/  Umístění  pražských výstav:   Nábřeží Kpt. Jaroše,  Nábřeží  Edvarda Beneše,  Národní  technická
            knihovna v Dejvicích ( přízemí,  vstupní prostor ).
      C/  Další souvislosti = http://www.artwallgallery.cz/cs/content/partneri-projektu .
                     Odpověď primátorovi hlavního města Prahy, odeslaná 4. května 2013;
                       
k  jeho obhajobě  desorientačních  výstav " Umění zabíjet ".

    

                                                                 Doplňující sdělení
   
1/
http://www.doklad-hubalek.cz/2013/unor/09_artwall_vystava_kolaborace.htm , obsahuje dopis primátorovi,
      s odkazy na  obranná  právní  ustanovení  ohledně  výstav " Umění zabíjet ".   Strůjci výstav sice
      kvůli známé trestnosti  nezpochybňují  zločiny nacismu,  ale  tímto chytračením  a jednostranným
      zaměřením se stejně dopouštějí jiného trestného činu =  klamavé reklamy (propagandy).  Zatím to
      strůjcům vychází. Navzdory mým adresným sdělením. 
      Zejména vzhledem k dané situaci ve státní správě,  i v netečných nebo poslužných médiích.
     
Osobně, při 24 hodinách na den, není v mých silách podávat příslušné soudní žaloby, nebo méně
      účinná trestní oznámení. Samoúčelná bloggerství jsou na  hodně, hodně, hodně  málo, čili  na  nic.
   
 
2/ Na www. doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pondělí  6. května 2013, v 13:00 hodin.