03. V. 2013
      » Clara  pacta,  boni  amici ! / Jasná  ustanovení,  dobří  přátelé ! « 

To však nesplňuje umístění vlajkového symbolu Evropské unie, nejenom v sídle prezidenta České
republiky. Ani u nás totiž nemáme určující zákon o vlajce EU, ale řídíme se » zvykovými pravidly «  
= libovůlí
! Jak je zřejmé ze stanoviska odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR. 
       Včasná a výstižná odpověď z MV ČR, doručená elektronicky ve čtvrtek 2. května 2013:  
     
      
                                                 Doplňující  sdělení
  1/ Oceňuji pracovníky ministerstva vnitra za výstižný a nerozvláčný popis zákonného stavu; také 
     v rámci Evropské unie. I když nevyjmenovávají státy s příslušnými  zákony o  symbolice  EU.

  2/ Udivuje mě laxnost EU i ČR k této reprezentační záležitosti, zvláště když  EU určuje např. použití
     žárovek. A závazně vydává také další podobné předpisy. 

 3/ Udivuje mě pózující rétorika ze strany mnoha publikujících občanů a institucí, bez konkrétní snahy
     alespoň o závazné objasnění sporných
záležitostí.

 4/ Vzhledem ke svému  dosavadnímu  úsilí,  i vzhledem ke svým  současným  možnostem neuvažuji 
     o případné stížnosti k Ústavnímu soudu ČR.To je otevřené pole působnosti zejména pro ty, kteří
     zastávají čelné funkce  -  ale i pro všechny,  kteří  mohou  a  chtějí.  

 5/ Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno v pátek  03. května 2013, v 22:30 hodin.