19. IV. 2013
 Vedení KPV ČR  =   nekompetentnost  i  zlovolná  nenávist, setrvávající  až  za  hrob .....  .
 
Kritizovaná fakta, byť jen v dílčím výběru,  nejsou  mojí  vinou,  ale jsou  důsledkem  neúnosných
 prohřešků konkrétních osob ve společenských funkcích. O to víc je potřebná jejich náprava. 

           Vedení KPV ČR  =   zlovolná nenávist, setrvávající  až za hrob .....  .
   
Příkladem je zde uvedená  selekce  piety  k jednomu z pěti popravených odbojářů  (18. VII. 1949).
     Podobně bylo likvidováno smuteční oznámení o úmrtí  otce nežádoucího politika Ladislava Karla
     Feierabenda (viz jeho knižní paměti o roku 1945). Také  komunisté selektivním zásahem vymazali 
     soudruha Vladimíra Clementise z fotografie kde je s Klementem Gottwaldem v únoru 1948. Nyní 
     » sestra «  předsedkyně KPV ČR,  Dr. Naděžda Kavalírová  &  spol.  si  podobným  způsobem
     hojí  své  politikum  i  na  posmrtné  památce  Bohuslava Hubálka, mého otce. Místo bezchybné 
     a  příkladné  práce  v získaných funkcích.
 

      
     Zdroj=   
kopie horní části strany 29, ZPRAVODAJ č.2/ 2013, Konfederace politických vězňů České republiky.
                         Žluté zdůraznění k datu 18.07. je až dodatečné.
      Vedení KPV ČR = nekompetentnost místo  bezchybné a příkladné práce.
 
   Hned v úvodní stránce periodika je nepřístojné zkomolení vlastenecky významného výročí.Údajně
    vzorné osobnosti KPV ČR tak ledabyle a lehkovážně hazardují se zaslouženým kreditem  3.odboje.
    Zřejmě  hřeší  na svou  tabuizovanost,  jakožto poslužné  rekvizity pro okázalé a  dekorativní akce; 
    při kladení věnců, a podobně. 
      
     Zdroj=   
kopie horní části strany 01, ZPRAVODAJ č.2/ 2013, Konfederace politických vězňů České republiky.
V redakční radě zasedá také Ing. František Šedivý,místopředseda KPVČR, souběžně předseda Výboru Klubu dr. Milady Horákové, častý diskutér ohledně provinění těch
jiných. Ale ani  jemu  nevadí zamlčování nedotačních příjmů ( darů, členských poplatků ), ani  způsob jejich využití.  

      
     Zdroj=
kopie tiráže, dolní část strany 48, ZPRAVODAJ č.2/ 2013, Konfederace politických vězňů České republiky.
                                                   Doplňující sdělení
   
1/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pátek  19. dubna 2013, v 08:40 hodin.
   2/ Souběžně se zveřejněním jsem poslal e-mailové upozornění do ústředí KPV ČR; i jinak, několika
       bývalým politickým vězňům režimu KSČ, když neužívají internet.