16. IV. 2013 Dotaz  ke Kanceláři prezidenta republiky/ KPR  ohledně  zákonnosti  trvalého  vyvěšení cizích
vlajek;  tedy i vlajky Evropské unie/EU na pražském Hradě.  
 
Tři jednořádkové otázky vyvolaly odpovědi sice bezprostřední, ale neuspokojivé.Vlivem mých výhrad
KPR otázky odeslala k rozhodnutí v ministerstvu vnitra. 
Na Hradě asi nikdo nezná platnou právní oporu vlajkového gesta. Proč? To pana prezidenta 
Miloše Zemana a jeho poradce už předem nezajímala zákonnost dosti neobvyklé submisivity?

               Skutek  v  zájmu  zákonné,  i  adresně zodpovědné,  správy  věcí  společných.  

     Prvotní dotaz ke KPR; 9. dubna 2013, ohledně trvalého vyvěšení cizích vlajek na Hradě:  
       
   Dvoustránková odpověď přišla elektronicky 12. dubna 2013 dopoledne;  přesto neuváděla to
   základní. Které zákonné ustanovení dovoluje trvalé vyvěšení cizí vlajky na pražském Hradě?
  Odmítám odpověď KPR; neřeší a obchází událost významnou pro státnost České republiky:
    
                                               Doplňující sdělení  
 
1/
Předpokládám tradiční nepublicitu mého dotazu ke KPR o vlajce EU; vlivem tradičně selektivních
     blokád od  neviditelných rukou ve zdejších sdělovadlech. Tedy od takových neviditelných rukou
     které postihovaly písničkáře Karla Kryla, i další PNG/ personae non gratae/osoby nežádoucí
= pro
     zdejší vlivový establišment.  Navzdory tomu,  že takto  adresný  dotaz  v ČR  zatím nikdo neučinil. 
               
Ačkoliv jasné stanovisko by nastolilo nezpochybnitelný stav,
                  a  vymýtilo  plané úvahy i  balastní  publicistiku!  

 2/
Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  úterý  16. dubna 2013, v 18:40 hodin.