Vlivem úřední arogance stále chátrá
tradiční pietní místo, v centru Prahy.
                                                                           14. IV. 2013
 
Trestní  oznámení  na  starostu  Prahy 1 
   pro arogantní přístup,  pro ignorování zákonných 
   ustanovení.

      Po marném  úsilí, obdobně jako u "pravicových"
      předchůdců  Ing. Oldřicha Lomeckého, až  nyní
      jsem podal  trestní oznámení.  Po dlouhodobém
      ignorování mých  e-mailů, průkazně doručených.
      Odmítám čekat další roky, než nastoupí  skutky
   
    místo dekorativních slov o  "h l u b o k é"  úctě
      k mravním hodnotám, k hrdinstvím, k utrpením.    
      DŮKAZ =  závěrečná výzva starostovi Prahy1;  příloha trestního oznámení z 8. IV. 2013:
     
  
=======================================================================
             Trestní oznámení na starostu  Ing. Oldřicha Lomeckého  /TOP 09/,  z 8. IV. 2013:
       
     
                                                  Doplňující sdělení
  1/ Tradiční pietní místo nemá zmapovanou historii spontánního vzniku. Navíc však trpí mlžením
       administrativně správních náležitosti. To paralyzuje  možnost  adresných připomínek  Praze 1;
       nebo snad Magistrátu hl.m. Prahy?  Natož pak připomínek přímo k údržbářům a pečovatelům 
       o pietní místo. Ačkoliv se jedná o velice frekventovaný  pěší  prostor Prahy.  
   

  2/ Jenže v současné době stále víc zvětrávají nápisy obou pamětních desek, zejména ty anglické
       a německé, věnované obětem komunismu. Podobná koroze postupuje i v příjmení PALACH.

  3/ Desku obětem komunismu ( ale až později ) instalovalo Sdružení bývalých politických vězňů 
       SBPV, ještě za života pana  Stanislava Stránského,  jeho zakladatele. Ten ale jak v osobních
        rozhovorech,  tak i v následné korespondenci  resignoval na další angažování. Po jeho úmrtí,
      21. února 2012, nastala stagnace i webových stránek SBPV.

      KPV ČR/ Konfederace politických vězňů České republiky, projevuje v této  věcné  záležitosti 
      od počátku občansko-politický nezájem. Navzdory už dříve odesílaným výzvám. Neteční jsou
      i funkcionáři obou pražských poboček. 

      Janua o.p.s  / obecně prospěšná společnost /, často pod patronací PhDr. Jaroslavy Čajové,
      předsedkyně správní rady. Janua o.p.s. sice každoročně pořádá pietní akce k sebeobětování 
      Jana Palacha - ale na mé podněty vždy reagovala vyhýbavě.

 
4/ Doufám, že podané trestní oznámení napomůže ke zjednání žádoucí nápravy.
   
  
5/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  14. dubna 2013, v 11:35 hodin.