16. IV. 2013
D otaz ohledně zákonnosti trvalého vyvěšení  vlajky Evropské unie/ EU na pražském Hradu.
Důvody dotazu jsou shrnuty do tři  jednořádkových  otázek  odeslaných Kanceláři prezidenta České
republiky/ KPR.  Odmítl jsem odpověď sice bezprostřední,  ale rozvláčnou a nezávaznou. Odezvou
bylo opět operativní sdělení,  že řešení o zákonnosti trvalého vyvěšení vlajky postupuje ministerstvu vnitra. 

      

 

 ažském Hradu  
 
2 x RČ= 3  YY
 = 0 =
 RČ
 = 0 =
2 x RČ= 3  YY
 = 0 =
                         Doplňující sdělení
    1/
Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  01. ledna 2013, v 18:15 hodin.