5. III. 2013  
Za dva měsíce se budou hluboce sklánět ... 
Doplňující fakta k letošní únorové cestě premiéra ČR  do Bavorska.
O podbízení se Bavorsku i postupně uskutečňovaným cílům Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.

  Navazuji tím na:    http://www.doklad-hubalek.cz/2013/unor/23_landsmansafty_potlesk_dvojpokrytectvi.htm  .

      Protokolární poklesnutí České republiky na úroveň 17. Spolkové země.
      Uspořádání Bavorska neodpovídá státnímu uspořádání České republiky; spíš úrovni jejích krajů.
     Pan  Horst Seehofer, bavorský premiér, je protokolárně  pouze na úrovni krajského hejtmana ČR.

                                          http://www.bayern.de/   ,   http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern :
                                    » Freistaat Bayern, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. «
                      =
Svobodný stát Bavorsko, Spolková země Spolkové republiky Německo =.
             Odpověď  Úřadu vlády České republiky na dotaz z 21. února: 
      doprovod premiéra Nečase do Bavorska ve dnech 20.-21. února 2013.
     
Diskriminačně  bez  představitelů  protinacistických  odbojářů z ČSBS a ČsOL.  Na rozdíl 
      od listopadu 2010, kdy Dr. Bernd  Posselt, představitel Sudetoněmeckých Landsmanšaftů, byl
      oficiálně v ČR, jako doprovod bavorského premiéra Horsta Seehofera.  V obou protikladech
      zřejmě  na  základě  předem  stanoveného  scénáře. 

    
                                                                   Doplňující sdělení.
   
1/
Zdejší sdělovadla se nezajímala o reálie premiérova doprovodu.Třeba kolik peněz delegace stála,
       jaký byl způsob dopravy, atd. To částečně napravuji alespoň tím morálně závažnějším sdělením;
       o nepřizvání představitelů Českého svazu bojovníků za svobodu/ČSBS a Československé obce
       legionářské/ČsOL.
      Aby při oslavách vítězných výročí, např. z května 1945, průkazně a kontrastně vyzněla dekorativně
      hlásaná úcta k obětem a k hrdinům protinacistického odboje, i boje.  Podle souvisejících skutků.
         

 
  2/ Na www. doklad-hubalek.cz   umístěno v úterý 5. března 2013, v 23:05 hodin.