03. III. 2013
    
Ani při 65. výročí 25.  února 1948  nebyl důrazně vyvrácen komunisty
     oblíbený 
budovatelský  mýtus =   pro aktuálnost  opakuji svůj text z 18. II. 2004:
     
KSČM = předseda=GREBENÍČEK= přiznání: režim KSČ= budovatelská lež ......... 
     
Mimoděk, ale pravdivě,  předseda  KSČM  přiznal v  ČT1  40roční  zaostávání 
      Československa a České republiky vůči Rakousku, po tzv.Vítězném únoru 1948. 
      Média,  to  nezdůrazňují. Proč?

 
    V zápalu televizní diskuse předseda GREBENÍČEK  přiznal  provinění režimu KSČ.
       
Pozoruhodnou ránu utrpěl mýtus o tzv. zlatém komunismu,  respektive o blahodárném 
    režimu KSČ (1948-1989). Pomyslný gól do vlastní branky vstřelil samotný předseda KSČM, 
     Doc. PhDr. Miroslav  GREBENÍČEK, CSc.
   
        V zápalu diskuse, během pořadu 
»Otázky Václava Moravce« ( ČT1, neděle 15. II. 2004, 
    21:20 hod. )
, pan předseda kriticky bušil do dnešní životní úrovně, kvůli " vytunelovaným "  
   zdrojům  Československa  i  České republiky.
        Mimoděk při tom vyslovil pravdivé a názorné hodnocení  podílu totalitního režimu 

     KSČ
  na  40ročním  zaostávání  naší  životní  úrovně
.
    Zejména  to  vyniklo  při odpovědi  na závěrečnou větu  této moderátorovy  otázky  = 
      Václav  MORAVEC: 
     " .... Jak by 
KSČM   naplnila   státní   pokladnu,  aby   státní  finance   nepadaly  
     do  deficitu ?
"
      Miroslav  GREBENÍČEK:
    " Velmi správně říkáte veřejné finance.  Pravděpodobně máte na mysli asi číslo
      nějakých  600  miliard,  možná  700  miliard tak,   jak  to  skutečně  hrozí.
 
      se  domnívám prostě,  že  pokud  nedojde  k  tomu,   že  HDP  nebude  navýšen
      ne o 2,5% ročně nebo o 3%,  ale o 5%,  tak prostě nemáme šanci.  Pokud by to
      bylo 2,5 - 3%, tak my prostě budeme  dohánět  třeba  Rakousko  30,  40 let.
"

          Před, i po tomto konstatování,  které objektivně diskvalifikuje souhrnné  " úspěchy "
    totalitního  režimu
KSČ,  leckdy nostalgicky vzpomínaného mezi  asi 20% našich občanů,
    řekl  pan  předseda 
KSČM  další  kompromitující  skutečnosti=
     
Miroslav GREBENÍČEK:
      " .... vláda  zůstala  zcela  hluchá   ke  všem  podstatným  výhradám  odborů 
      i  podnikatelů a prakticky  znovu zhoršila  sociální pozice nižších a středních 
      vrstev, které bezmála  15 let  nesou hlavní náklady  majetkového   převratu

      a   tunelování,   chcete-li   vykrádání   ekonomiky,   ale   i   sociální  sféry. "  
     
Miroslav  GREBENÍČEK (později):
       
Prostě vám vysvětluji,  že  tady  došlo  k  strašným  proměnám,  
     došlo   k    privatizaci
.... "

     Opomíjenou pravdou při tom však zůstává,  že bez " Vítězného února " a  vlády  
       KSČ,
 nedošlo by k prvotnímu majetkovému převratu, k násilnému vyvlastňování, 
     po roce 1948. Nebýt toho, mohli jsme udržet náskok poválečného Československa  
     před ostatními  státy Evropy,  daleko více poničenými krutými pozemními boji, 
     i soustavným leteckým  bombardováním.  Život by plynul  poklidnějším způsobem 
     jiných států,  jako jsou Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí ... 

     Jenže  nás  postihly  rozsáhlé,  komunistickou  stranou  a  státem  organizované  zločiny. 
     Dodnes pociťujeme jejich následky, nevídané například v zemích západní Evropy =
     1/  soudní  rehabilitace  statisíců  justičních  i  správních  zločinů,
     2/  odškodnění  takto  postižených  lidí,
     3/  restituce de facto ukradeného majetku ( zemědělci, řemeslníci, podnikatelé,
          odpůrci 
KSČ ),
     4/  zpětná   privatizace  a  související   " tunelování "   průmyslových  podniků,
         i   peněžních   ústavů. 

     Navzdory  historickým  skutečnostem  a  jejich  následkům,  předseda  KSČM  nadále  
     agituje v  duchu  předchůdkyně,  Komunistické  strany  Československa ( KSČ ). 
     V  televizním  rozhovoru  to byla  zejména   neupřímná  argumentace,  zamlčující kořeny  
     a hořkosti  prvotního majetkového převratu.  

     Život ukázal, že to nebyla dobrá cesta.  Že  lidé by měli  jednat  podle  svědomí  
     a dobrých mravů, byť je to náročnější, než spoléhat na "jeden společný mozek" 
      a na dnes už  zprofanované  heslo* :   " Straně věřte, soudruzi! "  


 
                      
Doplňující informace z 18. II. 2004:
  
*/ Platí nejenom pro KSČM. 
  
1/
Vzhledem  k  velkému  množství  jsoucích  informačních  zdrojů,  kritický  text   této  
         internetové  stránky  průkazně postoupím  pánům  v  něm  jmenovaným,  souběžně 
         s jeho zveřejněním. 
    2/  Pro zdůraznění v  citacích z výroků předsedy
KSČM jsem užil podtržení slov, i větší
         písmo.  

    3/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a  institucí,  nebo  podle klíčových  slov  na titulních stránkách  zpravodajství 
 
          www.volny.cz/doklad-hubalek. 
    4/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako přehledný zdroj opravených  informací. Takovéto rubriky běžně existují v USA.
         U nás se tomu  brání  novináři  a s nimi  souznějící politici. A to i navzdory  věcnému
         upozornění v roce 1997,  kdy jsem  včas podal 
Ministerstvu kultury ČR   paragrafově
         zpracované  » rejstříkové «  doplnění  dokončované  novely tiskového zákona. 
    5/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné.    
         Jsou archivovány na CD ROM.  Představu o nich podá otevření  souborů  s titulky
         z  roků  2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky. 
    6/ 
Nejpozději do  22.února  hodlám zveřejnit kritické informace k Semináři o  médiích, 
         proběhnuvšího v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, 3. února 2004 
         =  informace  jinde  nepublikované. 
    ==========================================================
  3. března 2013 na www.doklad-hubalek.cz umístěno v 10:45 hodin;
  se změnou  »
budovatelská lež «  na  »budovatelský mýtus  «.