23. II. 2013
 
Bavorský  potlesk  pro  premiéra  Nečase  =    místo  právních  záruk  pro  celou  ČR.
 Funkčně nepřiměřená návštěva  státního  představitele České republiky ve spolkové  zemi  Bavorsko
 je  uskutečňováním  postupných  cílů  Sudetoněmeckých Landsmanšaftů/SL  =  revizionismu,  který
 popírá i mezistátně platné smlouvy.  Což machiavelisticky ignorují vládní činitelé Spolkové republiky
 Německo, i Rakouské republiky. Hlavně však bavorští ochránci SL, hostitelé premiéra Petra Nečase.
 Premiér  Nečas  tam  promarnil  příležitost  řešit  klíčový  problém  přímo,  » z očí do očí «  !

  Ani sdělovací prostředky České republiky doposud  nezohlednily výše uvedenou skutečnost. Stejně
  jako další související informace. Například premiérův doprovod, způsob dopravy, jeho nákladovost.
  Zatím   důvodně   vím,  nejen  podle  reportáží  německé  televize  i  bavorského  tisku:
  
         http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-ende-der-eiszeit-1.1606029
  že nebyli přizváni představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu/ ČSBS, ani představitelé  ČsOL,
  Československé obce legionářské. 

 Die Sűddeutsche Zeitung zmiňuje toliko pana Maxe Mannheimera, rodáka z moravského Nového Jičína, 
 prezidenta spolku vězňů z Dachau,  který česky oslovil premiéra Nečase;   za přítomnosti  bavorského
 premiéra Horsta Seehofera, ale i Bernd Posselta, vrcholného představitele SL ( v  roce  2010  oficiálně
 doprovázel H. Seehofera při bavorské zemské návštěvě České republiky ). 

 Co je oboustranně dovoleno panu Posseltovi zřejmě není "přátelsky" dovoleno představitelům našeho
 protinacistického odboje.  Úplně a objektivně by to měla vyjasnit odpověď na můj e-mail z 21. února:

                         Kabinetu  předsedy  vlády  ČR 
                    Dotaz:     Doprovod  premiéra  při  nynější  návštěvě  Bavorska

                         Vážení,

                   zajímá mě  osobnostní složení doprovodu  premiéra  České republiky,
                   RNDr. Petra Nečase,  při  právě probíhající návštěvě  spolkové  země
                   Bavorska.  Obzvláště mi  jde o  účast  představitelů  protinacistického
                   odboje.

                   S ohledem na uzákoněné antiinformační omezení identifikačních údajů
                   vás  žádám  alespoň  o jejich jména, příjmení, a profesní zařazení;  bez
                   adres  a  dat  narození. 

                   S přáním hezkých dní,  Bohuslav  Hubálek   www.doklad-hubalek.cz .     

                                                                  Doplňující sdělení
      
1/ E-mail souběžně odeslán sekretariátům ČSBS a ČsOL.
      
2/ Doplnění zprávy o bavorské etické blamáži vydám až po upřesnění navazujících informací.
       3/ Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  sobotu 23. února 2013, ve 21:30 hodin.