05. II. 2013
 Česká televize průběžně porušuje profesionalitu, i svůj Etický kodex. 
 To je obsahem včerejšího otevřeného dopisu Radě ČT; o poslužném  komolení vlasteneckého odkazu
 z doby Mnichovské dohody 1938, o selekci filmu Uloupená hranice při loňském výročí Mnichovské
 dohody 1938;  o mlčení ke  shovívavosti a osobní podpoře  Sudetoněmeckým Landsmanšaftům = od
 vládních činitelů Německa i  Rakouska. Například od německé spolkové kancléřky Angely Merkelové, 
 v září 2012, při Tag derHeimat = Den vlasti. ČT rovněž "taktně" nezmiňuje 1 300 000 registrovaných
 členů Svazu vyhnanců; s důrazně deklarovanými nároky na území i majetek České republiky!
    
                                                                                                                               4. února 2013, otevřený dopis
         Radě České televize,  dotazy i žádost o stanoviska k:

         1/ Administrativní práce Rady ČT.   
         2/ Administrativní práce Diváckého centra ČT.
         3/ Mnohá poslužná a zámlková zaměření v programech a v informacích ČT.
                                    Přílohy:  Body 3a/ až  3d/
v Předmětu tohoto e-mailu.

         Vážená paní, vážení pánové,

          1/  Doposud od vás nemám odezvu na e-mail, odeslaný 15. září 2012, ohledně  Jana Šinágla.
         2/      Zatím  se nikdy nestalo, abych dostal jakékoliv sdělení z  příslušného útvaru ČT, kam  podle Diváckého
                  centra byly  údajně doručeny moje občasné podněty.
         3-a/  Upoutávka přiložená jako 3-a je dokladem o  kulturní  nedostatečnosti  Tiskového útvaru ČT,  ale také  
                  o tendenčním a lživém zkreslování dějinných skutečností;  tedy i literární tvorby Eduarda Basse. Strůjce
                  hrubého citačního zkomolení se neobtěžoval uvést jméno autora veršů, ani že jsou ze sbírky Rozhlásky
             
    1938. Žádám, aby byli zveřejněni jak autor zavádějící citace,  tak jeho nadřízený.  Za  vhodné považuji, 
                  aby se  přiměřeným  způsobem  omluvili  Československé  obci  legionářské/ ČsOL  a  Českému 
                  svazu  bojovníků za svobodu/ ČSBS.
         3-b
/  Za stejně závažný prohřešek považuji, že při loňském výročí Mnichovské dohody z 30. září 1938 ČT
                 neuvedla film  Uloupená hranice, významné dílo československé kinematografie z roku1947. Film je
                 uměleckým ztvárněním událostí,  které  v roce 1938  reportážně  shrnul  Sydney  Morrell,  zpravodaj
                 anglického tisku. Jeho kniha je běžně dostupná, s názvem Viděl jsem ukřižování. Kopie přebalu DVD
                 filmu Uloupená hranice je v  3-b  Předmět e-mailu.  Co ale  na  to odpoví  pan  programový  ředitel?
        3-c/  Pan Václav Moravec  nereflektuje a obchází kompromitující skutečnosti z periodik Spolkové republiky
                Německo a Rakouské republiky = pokud se týkají tzv. Svazu vyhnanců/ BdV, tedy i Sudetoněmeckých
                landsmanšaftů/ SL.  Zejména  při druhé fázi přímé volby prezidenta ČR  nebyla zohledněna ani  stěžejní
                fakta:  že  Postupimská dohoda 1945,  Pařížská mírová smlouva1947,  Mírová smlouva s Rakouskem
                1955, i další mezistátní smlouvy, zřetelně vylučují jakékoli revizionistické nároky vůči Československu;
                jednomu z  vítězných  států II. světové války. Přesto protiprávní revizionismus  je veřejně deklarován 
                ve stanovách a v cílech SL. Navíc je  tolerován a zaštiťován vládními činiteli: například  9. září 2012 
                v Berlíně, kde spolková kancléřka Angela Merkelová slavila tzv. Tag der Heimat;  s 1000 členy BdV. 
        3-d/  1 300 000  registrovaných  členů  BdV,  mezi nimiž začínají sílit členové středního věku =  i tohle 
                jsou "jen" podružná a  zamlčitelná  fakta? Obzvláště pro veřejně služební Českou televizi?           
         
        Všechna zmíněná pochybení České televize by měli objasnit  její  čelní  představitelé, včetně přímých
        deformátorů  Etického kodexu ČT.
  Toto sdělení souběžně dávám  na  vědomí do  ČsOL a  ČSBS.

        S přáním hezkých dní, Bohuslav Hubálek v.r.;  www.doklad-hubalek.cz .

Příloha = bod 3a: Doklad o kulturním a žurnalistickém selhání v ČT, ale i o poslužnosti k SLandsmanšaftům:
        
Příloha = bod 3b:  DVD přebal československého filmu z roku 1947, prodává www.filmarena.cz , 197 Kč/ DVD:
    
Příloha = bod 3c: Setkání Německé spolkové kancléřky s 1000 členů BdV, 9. září 2012; web CDU, vládní strany:
     
       
 Příloha = bod 3d: 1 300 000 registrovaných členů Svazu vyhnanců/ BdV; web CDU, německé vládní strany:
    
http://www.cdu-politik.de/www/cdupolitik/wordpress314/2011/11/10/mehr-mitglieder-im-bdv-als-in-politischen-parteien/
                                                 Doplňující sdělení
     1/
Tento e-mail se čtyřmi přílohami jsem v pondělí 4. února 2013, 18:51 hodin, adresoval Radě ČT;  souběžně dal 
         na vědomí Československé obci legionářské  a Českému svazu bojovníků za svobodu. 
     2/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  úterý  5. února  2013, v 14:20 hodin.