03. II. 2013
Francie příkladně trestá  popírání  nacistických zločinů.
Za mediální popření nacistických zločinů trest 3 měsíce vězení podmíněné, pokuta 10.000 eur.
Dokazuje  to vyžádané potvrzení z ČTK, k  právoplatnosti  rozsudku z 16. února 2012, proti Jean-Maria Le Penovi;
za  obdobné  tvrzení, publikované J. Šináglem 29. III. 2011: Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.
  
      TRVALÝ
     PŘÍKAZ ! 

 
             SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA!    
    
To je základní podmínka dobrého rozvoje; podmínka bez níž  nelze!
                           =  Conditio sine qua non! =
 Nepravdy, zámlky, mlžení, i zamlčování n
esporně ohrožují plnohodnotné
 poznání jsoucích skutečností. A tím i následná jednání. 
To nerespektují
 političtí exhibicionisté.  Proto je  veřejnost  " masírována " zpochybňováním
 nacistických  megazločinů,  které byly páchány surově a systémově. Zároveň
 s tím různí pa-intelektuálové a kravalisté nesouměřitelně zdůrazňují tragické 
 násilnosti spáchané na některých Němcích; včetně  jejich usmrcování. 
 Proti tomu bezprostředně protestovali českoslovenští občané, 
vojenští
 velitelé, a vládní činitelé.Mnohá tehdejší dění shrnují v osmi dokumentačních
 knihách Adrian von Arburg a Tomáš Staněk: 
 Vysídlení  Němců  a  proměny českého pohraničí  1945-1951
  Dokumenty 
 z českých archivů   DÍL II. SVAZEK 1 Duben - srpen/září 1945 :
„Divoký 
 odsun"a počátky osídlování.
 
Vybírám doklad zejména o člověku, kterého jsem dobře znal a potvrzuji dobré  mínění, zapsané o majoru Jaroslavu Nedbálkovi, veliteli v Mladé Boleslavi, na
stranách této knihy:
 1/  893- 323A= 1945vii23= mjr. NEDBÁLEK, kriticky z Mladé Boleslavi.
 
2/  915= mjr. NEDBÁLEK= rejstřík osob
Předtím byl členem Obrany národa, účastnil se Pražského květnového povstání
1945.  Následně byl  velitelem internačního střediska v Praze XIX,   kde  dbal 
o korektní zacházení s internovanými Němci. Nyní je tam opět základní škola;   Praha 6, náměstí Svobody č.2.
Oproti pěti převratovým měsícům = duben až srpen 1945, Protektorát 
Bőhmen und Mähren  trval  přes  šest  roků.
S genocidními persekucemi,
s  mnoha tisíci poprav,  s cca 380 000 brutálními  úmrtími  v koncentračních
táborech. A také s upalováním vesničanů ( například Ploština), nebo "jen" se
surovým vyvražďováním obyvatelů totálně zničených vesnic= Lidic, Ležáků, 
a mnoha dalších.
Navzdory těmto faktům J. Šinágl odmítl opravu i omluvu cynického a trestného
popírání  kolosálních a  nesouměřitelných  zločinů  nacismu;   jak to na svém  
webu zveřejnil  29. března 2011,  tímto tvrzením:

Protektorát byl  zkrátka  takovým  malým  rájem  na zemi  
Sebejistě mě vyzval, asi spoléhaje na odložení případu , i  na  případné
prodlevy ve vyřizování =  ať honem podám trestní oznámení. To jsem
učinil 7. dubna 2011.
30. ledna 2013 Okresní státní zastupitelství v Berouně podalo obžalobu 
na Jana Šinágla, aktivistu nepovoleného Sudetoněmeckého krajanského
sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.   
                Platný rozsudek za  popírání  zločinů  nacismu ve Francii, 
                 vynesený 16. února 2012 nad  Jean-Maria Le Penem.

     Ten tvrdil, že nacistická okupace nebyla nějak zvlášť nelidská, i když prý nebylo možné vyhnout 
     se přehmatům. Tyto výroky vyvolaly ve Francii pobouření hlavně na nejvyšších místech. Podnět 
     k prošetření,  zda neporušil zákon,  dal tehdejší ministr spravedlnosti Dominique Perben,  který 
     řekl, že Le Pen urazil oběti nacismu. Le Pen byl za tento výrok odsouzen ke třem měsícům vězení
     podmíněně, a k pokutě 10.000 eur.  Kvůli  zjištění  trvalé  právoplatnosti  tohoto  rozsudku  jsem
     požádal Českou tiskovou kancelář/ČTK o poskytnutí zprávy.  Se zřetelem na francouzské zdroje, 
     v současné situaci. Podle odpovědi ČTK  z 29. ledna 2013  je  rozsudek  plně  právoplatný. Jeho 
     znění  vychází ze  zprávy  agentury AFP,  vydané  např. v Le Monde ( jako rozhodce je uveden
     pařížský odvolací soud):
 
         http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/breve/2012/02/16/propos-sur-l-occupation
       -le-pen-condamne-en-appel-a-trois-mois-de-prison-avec-sursis_1644549_1471069.html
 .

      Důležité  upozornění z České tiskové kanceláře oprávněnému  majiteli zakoupené informace:  
      Vážený pane Hubálku,bude-li článek někde na webu, připojte pod něj, prosím, že bez souhlasu
      ČTK jej nelze dále šířit. Co se nakládání s naším textem týče, budete-li jej publikovat, označte,
      prosím, jako autora nebo zdroj ČTK. Bude-li článek někde na webu, připojte pod něj, prosím,
 
       že bez souhlasu ČTK jej nelze šířit.
                                                             Doplňující sdělení
   
1/ Pro zdůraznění nosných sdělení jsem text žlutě podložil. 
    2/ Na   www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  03. února  2013, v 11:30 hodin.