Zde citováno  29. I. 2013 
     Bernd Posselt exkluzivně: Češi,  nebojte se už pochybných strašidel
       
... Mezi sudetskými Němci jsem ale známý tím,  že zastávám  názor,  že  majetkové  otázky  
           se mají vynechat, že
teď  nejsou na pořadu dne.  ...   
       Zdroj  http://www.denikinsider.cz/bernd-posselt-exkluzivne-cesi-nebojte-se-uz-pochybnych-strasidel/?eid=453   (Deník Insider 26. I. 2013) 
                        Printscreenová  výseč,  citace z  deníku Insider,  26. ledna 2013       
      
     Čekám co učiní vláda České republiky?  Třeba už na svém zítřejším zasedáníZačne důsledně hájit naši  státnost? 
     Nebo dále bude pasivně čekat  =  až majetkové otázky budou na pořadu dne?  
Třeba u  Soudního dvora EU 
    
v Lucemburku. Nebo se naše vláda pochlapí a odešle patřičnou  diplomatickou nótu  vládám Německa a  Rakouska?
     Neboť průběžně tolerují veřejně hlásaný  revizionismus Sudetoněmeckých Landsmanšaftů. Do toho zapadá nejnovější
     majetková pohrůžka v česky psaném deníku Insider z 26. ledna 2013, vyslovená B. Posseltem, mluvčím SL. Pohrůžka 
     je dalším popřením závazných ustanovení nejen Pařížské mírové konference1947, Mírové smlouvy s Rakouskem1955,
     ale je popřením i dalších platných mezistátních smluv! 
                                                Doplňující  sdělení
 
1/ „ Nezhyneš  cizí  proradou.  Jen  vlastní  vede  k  smrti.“        Eduard BAAS Rozhlásky  22. října 1938 
 
2/Ze všech kleteb otročiny, jíž nás stihl Bůh, nejtrapnější, nejhroznější otrocký je duch!Svatopluk ČECH Písně otroka
  3/  Žluté podložení textu je dodatečným zdůrazněním.  
 4/ 
Na 
www.doklad-hubalek.cz  umístěno v úterý 29. ledna 2013,  17:40 hodin.