K první přímé volbě prezidenta České republiky                                  27. I. 2013
  Karel Schwarzenberg,  Bund der Vertriebenen/ BdV,  Sudetoněmecké  Landsmanšafty/ SL.
  Poslužná média; i poslužné osoby veřejného zájmu =  leckdy jen  mediálně  prefabrikované. 
  Průkazná fakta pro 2 241 171 voličů, kteří volili v dobré vůli, ale pod vlivem mediální manipulace. 
Karel Schwarzenberg je příznivcem, i  nadějí  pro členy  Sudetoněmeckých  Landsmanšaftů
...V Rakousku opět zazněla pochvala za Schwarzenbergova slova. Michael Hammer, mluvčí pro otázky
"vyhnání"  v  Rakouské lidové straně =  ÖVP/ Die Österreichische Volkspartei  -  doufá ve  „vítězství
Schwarzenberga".  To "dává  historickou šanci, že
bude vyřešena otázka vyhnání Sudetských Němců,  že toto bezpráví bude oficiálně přiznáno, a také přiměřeně odškodněno“ . .....
 
     http://www.oe24.at/welt/Tschechische-Praesidentenwahl-Auswirkungen-auf-Oesterreich-moeglich/92437267     ( 24. I. 2013 )
BH= Vyřešeno Postupimskou dohodou 1945, odškodněno ve smyslu  Pařížské mírové konference 1947, i Mírové smlouvy s Rakouskem 1955.
             Masivní  hrozba  státnosti  České republiky,  daná  postavením  i  cíly  BdV    
 ...Bund der Vertriebenen, spolek vyhnanců, má široce rozvětvenou síť organizací Landsmanšaftů 
a Zemských svazů. V 16 Zemských svazech a 20 Landsmanšaftech je organizováno okolo 1,3 milionů 
členů
. Jsou organizování v okolo 6.000 regionálních odnožích a v přes 1.000 sdružení podle vlasti ... .
                               
http://www.bund-der-vertriebenen.de/derbdv/struktur-1.php3                                  ( 27. I. 2013 )
                          Za  netečnosti  sdělovadel  České  republiky
  proběhly  oslavy  = Der Tag der Heimat  = Berlin 9. IX. 2012 ; tedy Den vlasti.    Ale   které? 

Vždyť  mezi  oficiálně  uznávané  německé  nenáboženské  oslavy  patří  toliko  1. leden / Nový rok,  
1. květen / Svátek prácea  3. říjen / Den sjednocení.  Tudíž jako velmi neblahá se jeví účast kancléřky Merkelové  při setkání svazu vyhnanců. Jde o vysloveně revizionistickou provokaci vůči  sousedům = Polské republice, České republice, Slovenské republice, a dalším. I podle dvaceti prezentovaných erbů. 

                                http://www.doklad-hubalek.cz/2012/rijen/14_tag_der_heimat.htm                                    (
14. X. 2012 )
            Tvrdý revizionismus nastoluje už zakládající Charta vyhnanců z roku 1950.   
S nezahalenou agresivitou byl požadavek vysloven o 10 roků později, na sjezdu SL v roce 1960. Ve svém projevu ho přednesl
jeden ze zakladatelů SL, Hans-Christoph SEEBOHM, dlouholetý ministr Spolkové republiky Německo (1949- 1966 ): Heimat
ohne Tschechen= Vlast bez Čechů ... 
 
Potomek dávných přistěhovalců,  heydrichovsky selektuje "méněcennou" slovanskou 
populaci, dědice více než tisícileté státnosti. To  však vůbec nereflektují ani  Karel  Schwarzenberg, ani česky psaná média, ani 
jiní,  toliko  rétoričtí  obhájci  našich národních zájmů:
                            
http://www.doklad-hubalek.cz/2013/leden/06_trvale_tolerovana_hrozba.htm                               ( 06. I. 2013 )
                                          Otevřený  dopis  Dr. Bernd  Posseltovi
 
V  zájmu   opravdu  korektních   vztahů    je  odstranění   nepatřičných
požadavků ve  stanovách  organizací
  Sudetendeutschen
Volksgruppe:
 http://www.doklad-hubalek.cz/2012/duben/18_dopis_dr_posseltovi.htm     ( 18. IV. 2012 )

                   BH=
Dopis je do dnešního dne bez odpovědi, ani nebyl vrácen = nekorektní,  arogantní jednání. 
                             Výsledek přímé volby prezidenta České republiky
1/  Zeman Miloš Ing. 2 717 405= 54,80%    2/ Schwarzenberg Karel  2 241 171=  45,19%    ROZDÍL hlasů= 476 234
            Zdroj
= Český statistický úřad=  http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ                               ( 25. -  26. I. 2013 )
                                                                     Doplňující sdělení
   1/
Zde je předložen jenom základní výběr z www.doklad-hubalek.cz ,  k problematice Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.
   2/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  27. ledna 2013, v 18:40 hodin.