20. I. 2013
  Voličům  Karla  Schwarzenberga
   
    
Deklarované cíle Sudetoněmeckého Landsmanšaftu
     jsou  agresivní  a protiprávní.
Kdopak z voličů a z novinářů je zná?          
 c/        prosazovat  právní  nárok   na vlast;  její   zpětné   získání   a s tím spojené
           právo na sebeurčení národnostních skupin;
 d /                  hájit   právo   na   navrácení,   případně   na    rovnocennou   náhradu
                   nebo na  odškodnění  za  zkonfiskovaný  majetek  Sudetských Němců; ....
Zdroj = http://www.sudeten.de/cms/?Die_Sudetendeutsche_Landsmannschaft:Ziele , aktualizováno ke dni 11. ledna 2013:

    Ziele der Sudetendeutschen  gemäß Satzung der SL
              
http://www.sudeten.de/cms/?Die_Sudetendeutsche_Landsmannschaft:Ziele   
      Die SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT (SL) ist die überparteiliche und überkonfessionelle 
      Volkstumsorganisation  der Sudetendeutschen in der Vertreibung.  ….
        a)  die über drei Millionen Sudetendeutschen, welche nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat, in Böhmen, 
              Mähren und Sudetenschlesien vertrieben und über die ganze Welt verstreut wurden, und ihre Nachkommen 
              als politische, kulturelle und soziale Gemeinschaft zu erhalten und ihre Belange in der Heimat sowie in den 
              Aufnahmegebieten zu wahren;
        b)  an einer gerechten Völker- und Staatenordnung mitzuwirken, in der Vertreibungen, Völkermord oder „ethnische 
             Säuberungen“ und Diskriminierungen weltweit gebannt und insbesondere das Recht auf die Heimat, das
             Volksgruppenrecht und das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker bzw. Volksgruppen garantiert sind;
        c) 
den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene  
              Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen;
        d)   das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums
               der Sudetendeutschen zu wahren;  ….
 
   
 aktualisiert:
     11.01.2013

                         Doplňující  sdělení
    1/
Požadavek  tak zvaného práva na vlast, i odškodnění vysídlených Němců, nemá právní oporu v mezistátních smlouvách; 
        počínaje rokem 1945. Vysídlení Němců plně kodifikovala Postupimská dohoda 1945. Pařížská mírová konference1947
        nepřiřkla Československu válečné reparace.Ty měly být uhrazeny majetkem  vysídlených Němců =   plošně, bez rozdílů.
       Jako plošné bylo kobercové  vybombardování obyvatelů Varšavy,  Rotterdamu, letadly  nacistické Luftwaffe.  Záhy pak
       docházelo ke zničující odvetě,drtící  německá města, jejich obyvatele. Už včetně německých dětí. 

   2/ To byly situace krutých bojů, i megamilionového vyvražďování "méněcenných ras"v koncentrácích, i mimo ně.

   3/
TAKOVÝ JE HISTORICKÝ KONTEXT TEHDEJŠÍ DOBY A SPOJENECKÉHO VÍTĚZSTVÍ NAD NACISMEM!
       Nebo se máme omlouvat  Landsmanšaftům za výsledek  II. světové války?  Vzdát  se své tisícileté státnosti ve
       prospěch těch, jejichž předkové sem přišli jako imigranti a poddaní našich vladařů?  Zradit odkaz předků, naši
       mateřštinu, a libozvučné písně? Ve prospěch militantních  revizionistů =  kteří ignorují dané historické a právní
       skutečnosti.
       

  
4/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  20. ledna 2013, v 18:30 hodin.