06. I. 2013
 Vládní netečnost a trvalý revizionismus Sudetoněmeckých Landsmanšaftů  
   se opět  projevuje ve zcela neuspokojivé odpovědi z Kabinetu  předsedy vlády. Navíc až po několika
  mých opakovaných urgencích, které byly vždy s patřičnými časovými odstupy:
       

        

                                                   Doplňující sdělení
   
1/ Obrana našich státních zájmů nespočívá v rétorické a v opatrnické rezignaci na věcné
      
nedodržování  mezistátních  smluv. Tedy  i  v  rámci  vnitrostátních  zákonů  Německa 
       a Rakouska.  Máme  plné právo  požadovat  řešení  na  mezivládní úrovni.
   
  
2/ Další související argumenty jsou zpětně dostupné na tomto webu,  zatím jen od roku 2009. 

   3/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  06.ledna 2013, v 19:00 hodin.