22. XII. 2012
   
Lidem dobré vůle,
 

      
přeji  přemnoho  hezkých   dní   -   o  vánocích,   v  novém  roku,  a  vůbec.  
  
                                                       Bohuslav Hubálek,   www.doklad-hubalek.cz .