16. XI. 2012 
 Varování před škůdci České republiky.    

 
 
Proč  prezident  a  kvalifikovaní  ústavní činitelé  České republiky nedůsledně a trvale  tolerují  zpochybnění
   naší  státnosti? Zpochybnění letos už  vrcholně podpořené výroky  prezidentů dvou sousedních států!
       „ … nést hrdě  vlastní  víru svou i v neštěstí, jež drtí.
       Nezhyneš cizí proradou. Jen  vlastní  vede  k  smrti.“  

                                      
Eduard BAAS Rozhlásky  22. října 1938  

      Ze všech kleteb otročiny, jíž nás stihl Bůh, nejtrapnější, 
     nejhroznější  otrocký  je  duch! 
 
   
Svatopluk Čech  Písně otroka

             Seehofer fordert Entschädigung 
                 deutscher  Zwangsarbeiter 

 http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.vertriebene-seehofer-fordert-entschaedigung
  -deutscher-zwangsarbeiter.26a0153f-25a4-4250-aa9d-e6a79f08c63b.htmleiter
dpa 27.05.2012
 Náhradu 200 milionů euro, za práci válečných zajatců v internačních táborech  
 Polska, Ruska,  Československa  a Rumunska, na sjezdu  SL žádala p. Erika 
 Steinbach, poslankyně německého Spolkového sněmu.

 Od 63. sjezdu SL v Norimberku uplynulo  téměř  půl  roku = bez patřičné
 odezvy v České republice, ačkoli tam byli publicisté Petr UHL  (PRÁVO),
 Daniel HERMAN (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů), a další.
   
NENÍ  ZAZNAMENÁNA  JAKÁKOLI  JEJICH  OPONENTURA!

        Proč  prezident Václav Klaus  neodmítne = kategoricky, hned, a vždy = revizionistické  náznaky?
      
Od prezidenta Joachima Gaucka /SRN/  při jeho říjnové  návštěvě  Lidic.  Od  rakouského prezidenta
      Heinze Fischera,  při  páně Klausově  státní,  přednáškové,  i autorské,  návštěvě  Rakouska;  v právě
      uplynulých dnech. V obou případech  zazněla  téměř  identická  slova prezidentů Německa a Rakouska 
       =   o až pozdějším dořešení poválečných situací
Jakoby oba  pomíjeli to  podstatné.  Stejně jako to činí
      Sudetoněmecké landsmanšafty! Co opravdu je třeba v tomto směru dořešit,  to je  bezvýhradné plnění 
      platných mezistátních smluv. Důsledně proti jejich zpochybňování = přímo v Rakouské republice a ve
      Spolkové republice Německo. Tedy proti nynějším  ideologiím,  stanovám, a  praxi  Sudetoněmeckých
      landsmanšaftů a jim podobných spolků. K tomu mají = při dobré vůli = své úřady pro ochranu Ústavy 
      Bundesamt für Verfassungsschutz;   následně  pak  justiční  systémy.
                                                          Závěrečné sdělení:
     
1/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pátek 16. listopadu 2012, v 23:50 hodin.