31. X. 2012
 
Dotazy   k  předsedovi vlády ČR  o  zabezpečení  naší  svrchovanosti;
  jsou  vyvolány dosavadní  netečností  vlád  České republiky,  zejména  však  vlád  Spolkové republiky 
  Německo a Rakouské republiky, k revizionistickým  ideologiím i stanovám Sudetoněmeckých landsman- 
  šaftů /SL/. Tím spíš,  že  počínání SL  příkře odporuje  platným  mezistátním smlouvám = Postupimské
  dohodě 1945, a Pařížské mírové smlouvě 1947.Avšak současně je třeba myslet na vždy nepředvídatelné;
  ale  nyní  i pro nás  závazné  verdikty  vrcholného  Soudního dvora  Evropské unie  v Lucemburku. 
    Zatím  ho SL  opatrnicky  a  takticky  neoslovily;  ale  co  když?  -   a  co   potom?   Pozdě ? 
     
   Pozdě, jako  s  dovětkem  k  Protokolu č. 30  Lisabonské smlouvy? 
     Státně existenční dotazy k RNDr. Petru Nečasovi, předsedovi vlády ČR; 
   odeslané  30. října 2012  -  ohledně  vládami  tolerovaného revizionismu  
          Sudetoněmeckých landsmanšaftů v Německu a v Rakousku:

       

                                                    Doplňující sdělení
  
1/ 
Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno ve středu 31. října 2012, 08:45 hodin.