15. IX.  2012
Tvrdý ALKOHOL  = prohibice = rozumná zákonná zpřísnění !
  
Dvě opravné připomínky, dnes odeslané ministru zdravotnictví, a  na vědomí  také předsedovi vlády:

                         
                    E-mail ministru zdravotnictví, digitálně podepsaný: 

 From: Bohuslav Hubálek  
 To: mzcr@mzcr.cz  
 Sent:
Saturday, September 15, 2012 9:45 AM 
 Subject:
2012ix15= Ministru zrdavotnictví do vlastních rukou                          
                                                                  
Dopis ve veřejném zájmu   
 
Ministr zdravotnictví ČR  doc. MUDr. Leoš Heger, CSc
.
   
  Věc: Prohibice tvrdého alkoholu, nyní v České republice.   

   Vážený pane ministře,   
    
       žádám Vás, abyste operativně pozměnil  včerejší příkaz o zákazu prodeje tvrdých lihovin,
  neboť podle mého názoru  vykazuje  tyto  nedostatky:   

  1/  Nezmiňuje prodej lékárenského lihu (až 80% alkoholu)  v pevných obchodech = lékárnách.  

   2/  Paušální formulací omezuje obchodě - živnostenskou prosperitu, i daňové odvody -  místo
        striktního příkazu,  že prodejce zodpovídá za  deklarovanou kvalitu prodávaného alkoholu; 
        třeba i certifikátem  o aktuálním zdravotnickém rozboru prodávané lihoviny.   V obecném
        zájmu posílám kopii tohoto dopisu  i panu premiérovi,  RNDr. Petru Nečasovi.  

    S pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce   Bohuslav  Hubálek,   www.doklad-hubalek.cz  .       

                                     E-mail   předsedovi  vlády  ČR;  
                  připojen  byl  výše  uveřejněný  dopis  ministru  zdravotnictví: 
 RNDr. Petr  NEČAS,  předseda vlády ČR    
 Věc:    Nynější prohibice tvrdého alkoholu v ČR   

 Vážený pane premiére, 

         níže uvádím svou  dnešní žádost k panu ministru zdravotnictví.  Myslím,  že obě 
  zmíněná  hlediska  jsou  důvodná  pro  operativní  úpravu  prohibičního  zákazu.   

  S pozdravem a s přáním  úspěšné práce Bohuslav Hubálek, www.doklad-hubalek.cz .  

                                               Doplňující sdělení
   
Na  web doklad-hubalek.cz   umístěno  v  sobotu 15. září  2012, 11:50 hodin.