07. V. 2012
Vyhlazení  Lidic -  Sudetští  Němci,  tehdy  a  dnes; 
          =  zástupné  skutky  místo  těch  plnohodnotných  = .

Web  iDnes  napsal 5. května 2012 o peněžním daru 7000 Kč od pražské Sudetoněmecké kanceláře/SKS,
pro zvukovou aparaturu do Lidic.  Lidičtí toto gesto odmítli,  se svým zdůvodněním.  Proti tomu  se ohradili 
zejména pánové Peter Barton (ředitel SKS) a profesor Tomáš Halík (Česká křesťanská akademie). Avšak
způsobem  obvyklým  při projednávání  většiny soudobých problémů; s neúplnostmi  i  mlženími,  místo  plně
poctivého přístupu, s respektováním dávných i nejnovějších skutečnosti. O nich jsem napsal  4. dubna 2012 
Dr.  Bernd Posseltovi,  vrcholnému představiteli  Sudetendeutschen Volksgruppe. Zveřejnil jsem o 14 dní
později,  zatím  bez  příslušné odpovědi:
                        2012/duben/18_dopis_dr_posseltovi.htm
Podněty v mailu obsažené považuji za potřebné východisko k úplné nápravě vztahů  Sudetských Němců
k České republice.
                                            Doplňující sdělení:
1/
Text obsažený v úvodním rámečku s datem, souběžně se zveřejněním,  elektronicky dávám  na vědomí
    těmto adresátům:
obec.lidice@seznam.czinfo@sks-praha.com ;   cka@omadeg.cz = prof. T. Halík; 
          
                     http://epaper.mfdnes.cz/ = idnes@idnes.cz

2/ Impulsem pro napsání této webové stránky jsou informace ze zdroje: http://praha.idnes.cz/lidice-pobouril-prispevek-od-sudetskych-nemcu-fqq-/praha-zpravy.aspx?c=A120505_
1773697_praha-zpravy_jog

3/ Na www.doklad-hubalek.cz  
umístěno  v  pondělí  7. května  2012, 12:55 hodin