18. IV. 2012
  Otevřený  dopis  Dr. Bernd  Posseltovi:
  V  zájmu   opravdu  korektních   vztahů   je  odstranění   nepatřičných
  požadavků ve  stanovách  organizací  Sudetendeutschen Volksgruppe:  
  České znění níže uvedeného dopisu, odeslaného pouze v němčině:  

  Veřejný podnět  ( elektronickou poštou )                                                                                 Praha  04. IV. 2012
  Dr. iur. h.c. Bernd  POSSELT,  MdEP

  Vážený pane doktore, mluvčí ( nejvyšší politický representante ) der Sudetendeutschen Volksgruppe,

          v zájmu navození opravdu poctivých německo-českých  vztahů se obracím na Vás,  jako na významnou osobnost.  
  Byť u mnoha občanů  České republiky doposud  spíš  záporně hodnocenou.  Potěšitelné zlepšení tohoto názoru, i když 
  neúplné, jste vyvolal humanistickými  projevy, zejména 17. listopadu  2010 v Lidicích,  při  návštěvě České republiky.

         Jenže právě pod dějinným povědomím  všech  byvších utrpení a hrůz,  i na základě svých životních zkušeností, jsem
  v oněch projevech postrádal to klíčové pro zlepšení vztahů  =  příslib odpovídajících změn, už v prvotních programových  
  ustanoveních  Sudetoněmeckých  Landsmanšaftů. Nejenom zřetelným uznáním všech výsledků  tragické II. světové války, 
  ale  také  uznáním  daných  skutečností  =   historických  i  soudobých:

  1/   Dávní  dosidlenci do  prostoru  současné  České republiky  byli  tehdejšími  panovníky  zváni  jako dobří  pracovníci  
        a  poddaní   =   k  oboustrannému  prospěchu.

  1a/  Nebyli však zváni proto, aby na dosídleném území  založili  separatistické  Deutsches-Böhmen.

  2/   Dosidlenci do Spolkové republiky Německo byli  rovněž zváni jako dobří pracovníci  a  potencionální občané, opět   
        k  oboustrannému  prospěchu.

  2a/ Také oni nebyli zváni proto, aby v dosídleném území založili  separatistické  enklávy  Griechisches-Deutschland, Tűr-
        kisches-Deutschland,  Vietnamisches-Deutschland,  a tak podobně.

        Podle zásad a kodexů fair play by Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. měl deklarovat důvodnost  
 a  užitnost  výše  uvedených  podnětů;   jako  výchozích   bodů   svých   programů   a   stanov. 

       S  pozdravem                                                       Bohuslav Hubálek v.r., 
                                               190 00 Praha 9  Českolipská 19  Česká republika, www.doklad-hubalek.cz.

           
                                                                 Doplňující sdělení:
  1/
Souběžně  vyžádané  potvrzení  o přijetí e-mailu mi dosud nebylo doručeno. Proto jsem zvolil alternativní způsob. 
      Kopii podnětu, s průvodním textem, jsem 11. dubna  odeslal elektronicky panu M. A. Petru Bartonovi, jednateli
      Sudetoněmecké kanceláře v Praze. Nejen se žádostí o interní postoupení Dr. Posseltovi, ale také jako informaci  
      pro SKS /  Informační středisko Praha, s.r.o. , Tomášská 21/14  180 00 Praha1.  Téhož dne,  v dopisu poštou
      odeslaném,  mi  po oslovení  pan  Barton  sděluje:

            " ... píšu Vám touto cestou neboť z technických důvodů Vám  nelze  poslat  e-mail ( je to u Vás 
              jakási zvláštní aplikace).
                        
             Pan  poslanec  Posselt  je velmi zaměstnán a kupříkladu v Evropském parlamentu je zodpovědný 
             za přístupové otázky ohledně vstupu Chorvatska do EU.  Dopis mu přesto předám znovu. .....
".

  
2/ Včera ve 14:00 jsem marně zvonil na  domovním tablu  SKS v Tomášské ulici,  takže jsem nemohl  pohovořit
        nejen ohledně mého podnětu,  ale také o podrobnosti k e-mailové potíži. Taková podivnost  mě pronásleduje 
        dosti často, spolu s dalšími internetovými návaznostmi ( blokace mé webové stránky o bratrech Mašínových,
        a tak podobně).

   3/ Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  ve středu  18. dubna 2012, 14:10 hodin.