14. III. 2012
KRIMINÁLNÍ činy bratří Mašínů v roce 1946:
NEOMLUVA  PhDr. Petru Blažkovi, Ph.D.; historikovi Ústavu pro studium totalitních režimů.

Včera dopoledne  jsem dostal  e-mail  od  PhDr. Petra Blažka, Ph.D.,  historika  Ústavu pro studium
 totalitních režimů/ ÚSTR. Současně ho odeslal  dalším adresátům =  Milan Štěch, předseda Senátu PČR,
 Mgr. Daniel Herman, ředitel ÚSTR ( v přiloženém originálu uveden jako Herrman ), MUDr. Naděžda
 
Kavalírová,  předsedkyně Rady ÚSTR,  Mgr. Tomáš Bursík,  PhDr. Olga Bezděková,  Sekretariát
 ÚSTR.

Žádá omluvu za jím nepřesně citovaný výrok z 7. III. 2012, ve www.doklad-hubalek.cz:
" .... uvádíte, že jsem nikde nepublikoval dokument z poděbradského muzea z roku 1946. Z toho
 usuzujete, že jsem zamlčoval informace při své odborné práci
.  ....".

Tím však zavádějícně deformuje citaci  mého výstižného a oprávněného zjištění: 
" .... PhDr. Petr Blažek, Ph.D., ÚSTR historik, zřetelně nepublikuje své i souběžné páně Paumerovo
 seznámení  se zápisem v kronice Poděbradského muzea
....
" .  

Můj výrok přesně vystihuje způsob mnoha  nekritických  glorifikací  bratrů  Mašínů.  Včetně těch,
které i dr. Petr Blažek průběžně předkládá v hromadných sdělovadlech. Halasně, a ne tak nenápadně jako
málo výraznou knižní poznámku o adrenalinových  eskapádách bratří Mašínů, z doby téměř dva roky
před nastolením režimu KSČ,
  v únoru 1948!    Navíc bez nutné historické vysvětlivky pro mladší
generace  =  o tomto prapodivném protikomunistickém odbojářství, v době relativně svobodného
Československa.

  Vzhledem k uvedeným skutečnostem není důvod pro omluvu.   
 
Spíš  PhDr. Petr  Blažek, Ph.D.  by se  měl  omluvit veřejnosti.   Za  zavádějící
  glorifikaci brutálně adrenalinových skutků, při kterých se jejich strůjci  nikdy
  nedeklarovali jako protikomunistický odboj ! Navíc vždy používali toliko ryze 
  režimistické oslovování !  Na  rozdíl od mnoha tehdejších protikomunistických
  odbojářů;  což je doložitelné.  To  by  měli  vnímat  všichni  tzv.  Mašínofilové.

                                          Bohuslav Hubálek  www.doklad-hubalek.cz
                         politický vězeň režimu KSČ, autor zákona č. 480/1991 Sb. o době nesvobody.

     E-mailová žádost  PhDr. Petra Blažka, Ph.D. o omluvu, z 13. března 2012:
    
                                               Doplňující sdělení:
 1/
Žluté podložení slov je moje zdůraznění nosných skutečností. 
 2/ Souběžně se zveřejněním tohoto webu elektronicky odesílám vyrozumění PhDr. Petru
     Blažkovi a adresátům jím oslovených.   V příloze všem celou kopii mé webové NEOMLUVY.  

 3/ Od prvopočátku, v červenci 2000, dbám o lidsky i právně potřebný oddíl  REJSTŘÍK NÁPRAVY,
     na jednom z čelných míst svého webu. Ne někde v okrajové poznámce. Stejně tak i argumentačně
     potřebný
ŽIVOTOPIS. Proto, že ctím soulad slov a skutků - a proto, že co chci od jiných, musím
     průběžně a  doložitelně dělat také sám. To jsem, mimo jiné, vyjádřil ve zmíněném životopisu obrázkem
     a slovy svého transparentu z pražské demonstrace 17. listopadu 1989: 
            
SVOBODU  PRAVDIVÉHO   SLOVA!