DOKUMENT                                         10. II. 2012 
      
                                                                        
           Internetový  vyhledávač   Google.cz   vydává  pokyn
         
BLOKOVAT  VŠECHNY 
       VÝSLEDKY  Z  WEBU

       
www.doklad-hubalek.cz ,    
 
v následující printscreenové kopii  blokačního příkazu, pořízené 10. února 2012:
   
    Nejdříve jsem se chtěl  oslovit redakcí vyhledávače Google.cz  a žádat vysvětlení
vysloveně cenzorské metody a současně požádat:

   1/  O zveřejnění přiměřené omluvy ve zpravodajství Google.cz .
   2/  O odpovídající postih řídícího strůjce těchto praktik.
 
    3/  O bezpostižnost technických pracovníků, kteří web Googlu obhospodařují.
   4/  Aby v rámci administrativní a komunikativní kultury na svém webu uváděli
        kontaktní  elektronickou  adresu.

      Takto přednostně očekávám, že se mi redakce ozve, na základě monitorování
  jsoucích web stránek   -  i  těch  " nežádoucích ".   Když se to nestane,  vyčkám
  několik dní, ve kterých rozvážím další postup proti  " nixonovskému "  způsobu
  v  likvidování  svobodných  informací.                 Bohuslav  Hubálek * 1933,  v.r.

                                              Doplňující sdělení:
   
1/ Výjimečně, vzhledem k závažnosti censzorské praktiky, zatím rozešlu  jen
        několik e-mailových  upozornění.
    2/ Na web  doklad-hubalek.cz  umístěno v pátek 10. února 2012, 12:20 hod.