9. II. 2012  
  
Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, ....   
  Předkládám zatímní závěrečná zjištění ohledně skandalizací Mistra Jana
  Husa a Jana Žižky z Trocnova, jak je 18. a 20. srpna 2010 zveřejnil Dr. Dr. Jan 
  Berwid-Buquoy, v česky psaném časopisu Reflex. 
  Od 20. srpna 2010 do 6. února 2012 jsem se snažil, aby k tomu zazněla kvalifi- 
  kovaná oponentura, od  příslušných českých činitelů. 
 
Vyřizování ztěžovaly prodlevy ze strany oslovených, vlivem prvotních neodpo-
  vědí na mé připomínky.  Až po urgencích  -  vyjma u profesora Petra Čorneje 
  a doktora Jana Berwid-Buquoye - jsem s dlouhými prodlevami vymohl 
vesměs 
 
odtažitá stanoviska. Redakce  Reflexu, jako jediná, vytrvale ignoruje můj dopis, 
  i urgence odpovědi.
 
 Za stěžejní považuji odpovědi doktora Jana Berwid-Buquoye, na mé maily
 
ze 6. a 7. února 2012. Žádnými plně adresnými údaji nedoložil své skandalizační
  výroky, publikované česky píšícím týdeníkem Reflex.
  Z přiložených kopií  vyplyne  nynější  stav. I vzhledem k  jednomu  z častokrát 
  citovaných odkazů  Mistra Jana Husa: 

    
" hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, 
       drž pravdu, braň pravdy až do smrti " .              ( Výklad viery 1412 )
               E-mail   doktoru  Janu Berwid-Buquoyovi  z  6. února 2012:

   Otevřený dopis                                                                         Praha pondělí 6. února 2012

   Dr. Dr. Jan Berwid-Buquoy
   Reginhardstr. 114 
   D-13409 Berlin Reinickendorf

   Věc: Skandalizace Mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova

   Pane doktore,

         v roce 2010, 18. srpna a 20. srpna, jste v týdeníku Reflex zveřejnil pojednání o dvou
   uznávaných osobnostech českých dějin. Avšak bez  podrobného označení zdrojů pro svá
   tvrzení.  Podle zásady " Audiatur et altera pars "  jsem  požádal  Reflex  o  kvalifikovanou
   oponenturu  -  ale  neodpověděli  ani  po  urgenci. 

        Postupně jsem o totéž  žádal Vámi citovanou redakci Českého rozhlasu Brno " Toulky
   českou minulostí " a postupně i ty,  kteří díky svým povoláním musejí být podrobněji znalí.
   Téměř u všech jsem  odpovědi urgoval. I stížnosti k Radě Českého rozhlasu. Následkem
   toho, že jsem dbal administrativních pravidel, narůstaly prodlevy v kyvadlovém dopisování,
   až do 5. února 2012. Závěrečným stanoviskem všech oslovených bylo, volně řečeno: takto
   formulované výroky se už samy o sobě znevěrohodňují - a  tudíž i jakákoli odezva by byla
   pod společenskou úrovní. 

        Ctím otevřenou komunikaci a zodpovědné jednání  =  prvořadě  průkazná  fakta, jako
   východisko objektivního hodnocení. S lidsky chápajícím nadhledem.

          I proto Vás žádám o odpovídající zveřejnění pramenných odkazů ke skandalizačním
   tvrzením o Janu Žižkovi a Janu Husovi, publikovaným v Reflexu, 18. a 20. srpna 2010.

        S pozdravem a s přáním lepších dní  Bohuslav Hubálek v.r. www.doklad-hubalek.cz .

               E-mailová odpověď doktora Jan Berwid-Buquoye  z  6. února 2012:
            
            Vazeny pane Hubalek,
             pri cteni vasich prispevku, mam vazne obavy o vase dusevni zdravi. Neustale se vam neco 
          nelibi na homosexualite Jana Zizky z Trocnova a erotomanii Jana Husa. Patrne jste me clanky 
          v Reflexu.cz vubec necetl. Kdybyste je cetl, vsiml byste si i pramenu, ktere jsou tam uvadeny. 
          Ve svych publikacnich prispevcich vychazim z analyz Prof.Dr. Felixe Ermacory (Universita 
          ve Vidni) a Prof.Dr. Ortwina Kuhna (Universita Hamburk). Sam jsem se zucastnil (jako jejich 
          asistent) vyzkumu a resersi dokumentace z Tajneho vatikanskeho archivu - mimo jine, vypovedi 
          Jana z Pribrami pred vatikanskym konciliem (deskriptivni verse: starocestina a cirkevni latina).
                                        S pozdravem
                                                                                     Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy
     Můj  závěrečný  e-mail  doktoru    Janu Berwid-Buquoyovi, 7. února 2011
                
                                                      Doplňující sdělení:

   1/ Nad  skandalizačními  výroky o Mistru  Janu Husovi  mě vždy napadá literární ztvárnění reálné postavy, 
       pátera Havlovického - Josefa Regnera, z románové kroniky Aloise Jiráska " U nás ". Vždy  to  je  pomyšlení 
       na bolestně tlumenou náklonnost pátera Havlovického k půvabné paní důchodňové. Ale také na pomlouvačné
       klevety vůči tomuto lidumilnému knězi, nakonec průkazně vyvrácené. Podobné situace mohly hypoteticky nastat
       také v životě Mistra Jana Husa.  
       Pokud  by však opravdu kdykoli  došlo k porušení  jeho celibátu, pak by to muselo být doloženo nezvratnými
       důkazy. Pokud vím, to se zatím nestalo.  Ani v textech Dr. Dr. Jana Berwida-Buquoye. I když jsem ho k tomu
       vyzýval, v obou svých mailech.  Přesto mi od něho přišel další email,  už nevyžádaný, plný sentencí,  ale  opět
       bez plně adresných faktů. Pro mě tím záležitost končí. Ostatní zůstává jak na odborně kvalifikovaných obhájcích
       Mistra Jana, tak i na jeho kvalifikovaných odpůrcích. Zejména při 600 letém výročí upálení tohoto křesťanského
       reformátora,  6. července 2015.   
       Řešením nikdy nemohou být záplavy pouze rétorických úvah, nebo desinformačně šokujících výroků - 
       což  v  každém  případu  považuji  za  balastní  ztráty  času,   pro  kohokoli.
 

   2/ Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno  ve čtvrtek  9. února 2012, 14:30 hodin.