ROK   2012 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2012 = prosinec                                                      Nahoru
22. XII. 2012
Lidem dobré vůle
přeji přemnoho hezkých dní - o vánocích, v novém roku, a vůbec.
06. XII. 2012
Protiprávní revizionismus Sudetoněmeckých landsmanšaftů
soustavně tolerovaný a mnohdy veřejně podporovaný v Rakouské republice a ve Spolkové republice Německo
02. XII. 2012
Řádné převedení
Nová kniha irského historika, nejen o poválečném transferu Němců, vyšla zatím jen v angličtině a v němčině.
2012 = listopad                                                       Nahoru
18. XI. 2012
President Masaryk v prosinci 1918 o válce, o světové politice, o naší suverenitě
o souvisejícím postavení Němců v Československu
16. XI. 2012
Varování před škůdci České republiky
Proč prezident a kvalifikovaní ústavní činitelé České republiky nedůsledně a trvale tolerují zpochybnění naší státnosti?
2012 = říjen                                                            Nahoru   
31. X. 2012
Dotazy k předsedovi vlády ČR o zabezpečení naší svrchovanosti
jsou vyvolány dosavadní netečností vlád České republiky, zejména však vlád Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky
28. X. 2012
Ctít, bránit - a rozvíjet naši vlast!
Dnešní výročí vzniku svrchovaného Československa v roce 1918 je připomenutím nesporných dějinných skutečností
21. X. 2012
Vnímat; ale i bránit zlovolným tlakům revanšistů a jejich spolučinitelů!
Skutečnosti › › › historie, imigrace, landsmanšafty, revizionismus, vlády, laxnost:
14. X. 2012
Za netečnosti sdělovadel České republiky
proběhly oslavy = Der Tag der Heimat = Berlin 9. IX. 2012; tedy Den vlasti. Ale které?
2012 = září                                                            Nahoru  
30. IX. 2012
Netelefonní StB odposlechy, v rozmezí roků 1949-1969.
Mezi jiným popisují, jak arcibiskup Josef Beran přelstil kameramana StB, který ho filmoval oknem
15. IX. 2012
Tvrdý ALKOHOL = prohibice = rozumná zákonná zpřísnění !
Dvě opravné připomínky, dnes odeslané ministru zdravotnictví, a na vědomí také předsedovi vlády:
2012 = srpen                                                            Nahoru   
2012 = červenec                                                       Nahoru  
31. VII. 2012
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
k nepravdivým informacím o Bohuslavu Hubálkovi; při trestním stíhání Jana Šinágla
2012 = červen                                                          Nahoru  
2012 = květen                                                          Nahoru  
07. V. 2012
Vyhlazení Lidic - Sudetští Němci, tehdy a dnes
= zástupné skutky místo těch plnohodnotných =
2012 = duben                                                            Nahoru  
18. IV. 2012
Otevřený dopis Dr. Bernd Posseltovi
V zájmu opravdu korektních vztahů je odstranění nepatřičných požadavků ve stanovách organizací Sudetendeutschen Volksgruppe
2012 = březen                                                           Nahoru  
31. III. 2012
Zřekněte se všech násilnických ustanovení
zejména ze závěru Marx-Engelsova Manifestu Komunistické strany.
14. III. 2012
KRIMINÁLNÍ činy bratří Mašínů v roce 1946
N E O M L U V A PhDr. Petru Blažkovi, Ph.D.; historikovi Ústavu pro studium totalitních režimů.
07. III. 2012
Dlouhodobá blokáda spisů o sporné činnosti bratrů Mašínů
vyvolala mou stížnost Senátu Parlamentu ČR, na Mgr. D. Hermana, ředitele ÚSTR
2012 = únor                                                            Nahoru 
12. II. 2012
OPRAVA ZPRÁVY z 10. II. 2012 = o Google.cz
Opravuji a všeobecně se omlouvám za zveřejnění toho, že vyhledávač Google.cz vydal příkaz ...
10. II. 2012
Internetový vyhledávač Google.cz vydává pokyn
BLOKOVAT VŠECHNY VÝSLEDKY Z WEBU www.doklad-hubalek.cz
09. II. 2012
Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, ....
Předkládám zatímní závěrečná zjištění ohledně skandalizací Mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova
2012 = leden                                                            Nahoru
28. I. 2012
DOKUMENT a dovětek k adrenalinové eskapádě bratří Mašínů v roce 1946
Jejich vloupání do muzea, v říjnu 1946, téměř rok a půl před nastolením režimu KSČ, nelze hodnotit jako projev odboje