1. XI. 2011
  Bratři MAŠÍNOVÉkriminalisticky nedořešený zboj  1946 - 1953,
 
stále  účelově  mlžený .  Zboj  nejen proto,  že probíhal  vždy adrenalinově,  počínaje
 rokem 1946 (!),  aniž  by se bratři někdy deklarovali jako protikomunističtí partyzáni!

 
To až po úspěšném  probojování do Západního Berlína  -  ještě s  Milanem Paumerem. Ostatní skončili na
  komunistickém  popravišti, nebo v komunistických věznicích.  I toto mi včera v Poděbradech zdůrazňovali
  tamní pamětníci. Vzhledem ke stále neřešeným záhadám,  a  nepřiměřeným oficiálním  postojům,vyvstávají
  tyto  zásadní  okolnosti :
1/ Že by Státní bezpečnost/StB  byla po mnoho roků naprosto a  vytrvale  neschopná?
   
A nedokázala vyhodnotit množství očividných důkazů, ze všech akcí bratrů Mašínových? Hlavně otisky
     jejich prstů
Zatím  však  nikdo  z  dlouhodobých  mašínologů  to  nezdůvodnil,  ačkoli ÚSTR / Ústav
     pro studium totalitních  režimů, působí od  1. ledna 2008;  návazně  s odborníky  jako jsou  PhDr. Pavel
     Žáček Ph.D,   PhDr. Petr Blažek  Ph.D. 

2/ Že by StB nesměla vyřešit akce bratří Mašínových, na pokyn svých řídících složek? 
    
Stále pamatuji výrok paní Ludmily Uhlířové-Řičicové, v únoru 1998:  Mašínové byli agenty generála 
      Reicina.  Což, s jinými skutečnostmi, uvádím v dopisu řediteli ÚSTR, zde zveřejněném 21. října 2011.
      Pokud  však nebudou  plně  objasněny  skutečnosti  v onom dopisu  vyjmenované, nemůže padnout  tato
     " Sabinovská "  paralela. 

3/ Nevyřešené  nelogičností  v  případu  bratří  Mašínových  slouží:
     A/ Těm, kteří  pod dojmem ozbrojeného průniku do Západního Berlína,  proti policejní a vojenské
           přesile, rozvíjejí kult bratří Mašínů, jako protikomunistických odbojářů. A to bez zřetele na věcná,
           právní,  i  etická  hlediska. Vypěstovaný  kult  by  se  zhroutil,  kdyby  se  prokázala  ochranná  ruka
           komunistické  Státní bezpečnosti.
     B/ Mnohem  hůř  by  dopadli  nostalgici po " lidovém a zlatém režimu KSČ ".  Mimo  omilostnění  
          lidických vrahů z kladenského gestapa, prezidentem Antonínem Zápotockým (  Max  Rostock,
          a další - zverbovaní jako agenti StB ) - by to byl další případ,  kdy by komunisté kryli  vraždy,
          loupeže  a  žhářství  -   v  zájmu  " dělnické třídy ",   soudruhů  Gottwalda,   Reicina, ....
                                                        Doplňující sdělení:
   
1/
Na   www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v  úterý 1. listopadu 2011, 23:20 hodin.