30. X. 2011
 
Otevřený dopis zodpovídajícím pracovníkům ČT.

       Věc: 
   http://tv.sms.cz/televize/CT2/20111031/1410365891_Po_stopach_tretiho_odboje
   Důvodné  výhrady k   zavádějícím  formulacím  v  upoutávce  na  premiéru  ČT2:
 
Tanky na Prahu!,  která má být v zítra,  31. října 2011, od 20:55 - 21:25 hodin.        

  1/  Bezpečně vím,  z  posledního rozhovoru s tatínkem  před  jeho  popravou 18. VII.
      1949, že pražská civilní složka protikomunistického odbojového uskupení vznikla
      spontánně, v okruhu činorodých lidí, kteří se vzájemně znali, mnohdy  i  z  odboje
      protinacistického. Takže  zavádějícím je váš shrnující náznak, že uskupení vzniklo
      z  popudu  Státní bezpečnosti / StB.  
 2/  Dekonspirace  začala  až po rozšíření na uskupení  Praha - Žatec,  po  kontaktu
      na  pana  Miloslava  Jebavého,  který  byl  hlavním  činitelem  celého  uskupení.
      Vycházím nejenom z tatínkova vyprávění,  ale i z  dedukcí podle  soudních spisů,
      které jsem si nechal okopírovat a ověřit,  než je zaplavila  povodeň v roce 2002.
      Přístup k další dokumentaci je mi už delší dobu slibován Národním archivem ČR.
 3/  Zpochybňující tvrzení ČT2 upoutávky o údajném plánu odbojové skupiny " která
      měla údajně v plánu svrhnout v prvních měsících roku 1949 komunistickou vládu,
      osvobodit politické vězně, nastolit prozatímní vojenský režim a následně uspořádat
       svobodné volby..
"   vychází z argumentace obhájců, kteří  se  u  Státního soudu 
       snažili  odvrátit  vyslovení  absolutního trestu.
 4/  » Last, but not  least  «,  tedy přednostně, odmítám  a  pranýřuji nemístný výraz
       » spiklenci « v závěru upoutávkového textu; jako projev jazykové nedostatečnosti,
       a koketování se sympatiemi postkomunistických nostalgiků." Díky " jejichž režimu
       došlo ke  genocidnímu postihu  celých  společenských  vrstev,   k  politickým
       trestům smrti 
a  dalším  zločinům proti vlastnímu národu. Včetně ekonomické
       zaostalosti  vůči  státům  Západní Evropy,  třebaže v roce 1948  měly  nižší  životní
       úroveň než Československo. Dodnes se to projevuje až v 3x menších reálných
       mzdách  a  starobních  důchodech!  
O  tom  však  vytrvale  mlčí  všichni  ctitelé
       pa- intelektuálštiny a  snižují  jsoucnost a důvodnost III. protikomunistického
       odboje.  

 S  pozdravem,   i   s  přáním  souladu  slov  a  skutků

                                                Bohuslav Hubálek, 190 00  Praha  9   Českolipská 19
                                                                   politický vězeň režimu KSČ,
                                                  autor  zákona č. 480/1991 Sb. o  době  nesvobody
                                                                
www.doklad-hubalek.cz

                                                 Doplňující sdělení:
1/
Do podatelny České televize odesláno, s digitálním podpisem, 30. října 2011, 21:14 hodin
2/ Na web  doklad-hubalek.cz  umístěno v neděli  30. října 2011,  22:35 hodin.