25. VII. 2011
Před týdnem uplynulo 62 roků od pondělí 18. července 1949,  
kdy byli  popraveni  odbojáři z  protikomunistického uskupení Praha-Žatec: 
Josef  Gonic,  Bohuslav  Hubálek,  Miloslav Jebavý,  Karel Sabela, Vilém  Sok.
Strohé,   ledabylé,   i   chybějící   informace   v  českých   sdělovadlech,  jakož 
 i  věrolomné  jednání  předsedkyně   Naděždy  Kavalírové  &  spol.  z  vedení 
 KPVČR  / Konfederace  politických  vězňů  ČR /   jsou  průběžně  tolerovány 
 
ostatními tzv.  hlídacími  psy  demokracie / netotality.  Stejně  jako politickými 
 činiteli,  a   návazně  také   představiteli   všech  stupňů   veřejné  správy.   Buď 
 " státotvorně "  zaslepenými  -   nebo  nostalgicky  a  poťouchle  využívajícími
 výsad,   které   v   době    "     zlatého  režimu  KSČ    "     byly   nemyslitelné.  
 Takové   počínání   by   tehdy   končilo   vězněním,    nebo  i   hůře.
 
Vedení   KPVČR,   i  její  periodika,  téměř  dvě  desítiletí  podléhají  jakési  neviditelné  ruce
klanového partajnictví;  průkazně však  administrativní nekompetentnosti
,  při výkonu svých
závazků.  Nejenom při  svérázném nakládání s penězi ( dlouhodobě  utajované  příjmy  z členských
příspěvků  i   darů -  hlavně  však   jejich   rozdílení  ).  Příslušná  trestní oznámení  mnou  podaná,
byla státními zastupitelstvími opatrnicky i "  státotvorně  " zamítnuta. Z pozice justičního suveréna.
Mimo své neprůhledné hospodaření penězi, zlovolně si vedení KPVČR  počíná  vůči  mnohým
politickým vězňům režimu KSČ.  
Ať už vůči těm žijícím;  příkladem je  plk. v.v. Josef  Hejtmánek; 
nebo k těm už mrtvým. To přetrvává i v klanově selektivním postoji ke dvěma popraveným odbojářům 
z  protikomunistického  uskupení  Praha - Žatec  ( Hubálek,  Sok ).  Což  jsem  letos znovu  kritizoval:
    Výzva  z  21. února 2011

  k nápravě  selekce  dvou

     protikomunistických
             odbojářů,

     Bohuslava  Hubálka,  

        a  Viléma  Soka;  

   v  upoutávce  na  pietní 

  akce , během  roku 2011.
    Po  mnoha  letech  poprvé, 8. března  2011,  přišla  z  ÚV   KPVČR 
   odezva na moje  opakované  kritiky  ohledně  pietních  aktů  v Žatci: 
                    
 
               
   Už stylizace dopisu naznačoval pokrytecký alibismus - 
formálním slibováním něčeho, co  mohlo 
  být provedeno hned, například v internetové verzi konfederačního Zpravodaje. Ale to se nestalo.
    Konfederace,  okázale  pózující   a  " důsledně  bojující  "    za  politické  vězně  komunismu,
    vydala  14.   června   2011 
   o b s á h l o u   doplňující  pozvánku  na  letošní  pietní  akce, 
        
                 =  navazující zobrazení:    
 
            
   
      Při  dobré vůli  tam  bylo  dost  prostoru,  aby  přepracovaným  textem
      došlo  k  nápravě,  slibované  předsedkyní  v  jejím  e-mailu z 8. března.
      Tedy  těmi  dvěma  jmény,  pro které  nikdy nebývá  místo v  prvotních
      upoutávkách  na  konfederační  akce,   během  jednotlivých  roků.    
 Rozporně  také  působí  regionální deník,  z  18. července 2011: 
       
      
Jak mám doloženo, ani Česká tisková kancelář, v Ústeckém regionálním zpravodajství, 
      nezaznamenala  pietní  akt  v  Žatci,   v  časovém  rozmezí  16.  až  20.  července  2011.
 
    ** TÉMĚŘ  22  ROKŮ  PO  17. LISTOPADU 1989 !  NÁHODOU ?  I  u  KPVČR ? **
                                                                      Doplňující  sdělení:
1/
  Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pondělí  25.  července  2011,  v  19:15  hodin.