DOKUMENT                                                                                                25. VI. 2011
  Pravidla  pro  školáky -  chlapce  ( i  dívky )  -   z   doby  císaře  pána.
 V  mnohém  užitná  a  potřebná  i  pro  současníky,   nejenom   ve   školních  škamnech.  
 Počínaje  lidem   obecným,  až do  takzvaných V.I.P.,  leckdy  i  v postech  nejvyšších. 
 Kopie  pravidel,   i  jejich  čitelnější  přepis,  mohou  přispět  k   aktuální  inspiraci: 
      
               
                                           Školní   pravidla.
    1.  Choď  bedlivě  do  školy!
    2.  Do  školy  přicházej  v  pravý  čas,  čist  a  učesán!
    3.  Než-li  do  školní  světnice  vkročíš,  otři  bláto  nebo  sníh  s obuvi  a  šatův!
    4.  Po  chodbě  a  schodech  kráčej  zvolna  a  tiše!
   
5.  Vstoupíš-li  do  školní světnice,  pozdrav  a  pokloň  se  učiteli, odlož  svrchní
         šat  a   jdi  na  vykázané  místo!
    6.  Před vyučováním nechoď s místa, nepovykuj, nýbrž se připravuj k vyučování!
    7.  Co  máš  učiteli  oznámiti,  oznam  před  vyučováním!
    8.  Vstoupivši-li  do  učírny  učitelé  nebo  hosté  pozdrav  povstáním a  stůj tak
         dlouho,  až  se  pokyne,  abys  sedl!   
    9.  Při  vyučování  buď  pozorným  a  varuj  se  všeho  vyrušování!
  10.  Nepřinášej  do školy  věcí  nepříslušných,  zejména cukrovinek!
  11.  Potřebu tělesnou vykonej, než do školy vstoupíš, přičemž záchod  neznečisti!
  12.  Za  vyučování  nejez!   (
BH=  nečti  noviny,  nemobiluj! )
  13.  K odpovědi  se  hlas  pouze  ruku  zvedna!
  14.  Odpovídej nebo čti hlasitě,  stoje při odpovědi přímo!
  15.  Jdeš-li  k  tabuli  nebo  ke  stolu,  pokloň  se  učiteli,  totéž  učiň  odcházeje!
  16.  Po  vyučování  slož  své  věci  beze  hluku!
  17.  Ze  školy  odcházej  dle  ustanoveného pořádku!
  18.  Buď  svěrným  a  laskavým!
  19.  Nedaruj  peněz,  nevyměňuj a  neprodávej  věcí  beze  svolení  rodičův!
  20.  Nepoškozuj  školního nářadí  ani  věcí  spolužákových!   Každou  učiněnou
         škodu  jsi  povinen  nahraditi.
  21.  Neškrab  a  nepiš  po  stěnách!
  22.  Nedělej  ve  školní  budově  smetí!
  23.  Vážené  osoby  slušně  pozdravuj!
  24.  Nevysmívej  se  nikomu  a  netup  nikoho!  
  25.  Na  veřejných  místech  nekřič,  neházej,  neper se!
  26.  Nepoškozuj  stromův  a  jiných  rostlin!
  27.  Zvířat  netrap,  cítíť  ona  jako  ty!
  28.  Ptáčkův,   jich  hnízd   a  vajíček  nenič!
  29.  V  zimě  po  chodníkách  se  neklouzej!
  30.  V soumrak nedli, nejsa poslán od rodičův, na ulici!
  31.  Nenavštěvuj  hostinců,  veřejných  tanečních  zábav  a  divadel!
                                        Doplňující   sdělení:
 1/ 
Pokud získám svolení  účastníků výpravy do skanzenu v Přerově nad Labem, zveřejním
     i  jejich  zajímavou  fotodokumentaci.
 2/
S  vědomím, 
že  Školní pravidla  se vztahovala  na dívky,  ale bez rozlišení stylizačního 
     a pravopisného,  považoval jsem za vhodné  zde je  uvést  alespoň  v závorce.  Rozhodně
     však  ne  z  obav 
před  hlasatelkami  jazykových výstřelků.  I  proto  jsem  jedné z  takto
     "  bojujících  "   dam   sdělil,   že ve formulářích   mi  vůbec  nevadí   vyplňovat  rubriku
     ta  »  fyzická  osoba  «   -  i  když 
podle ní  bych měl být  ten  »  osobák  «.   Čímž  jsem
     zmíněnou  dámu  přivedl   do  rozpaků   a   do   zmatených   frází.
 3/ Na   www.doklad-hubalek.cz    umístěno   v sobotu   25. června  2011,  18:10  hodin.