Dílčí připomínka k takzvanému" zlatému  komunismu "  15. VI. 2011
NEBÝT  " VÍTĚZNÉHO  ÚNORA 1948 ",
nebyly by  stovky poprav, hromadné persekuce, kolektivizace. Ale nemusely být ani Tuzexy,  
mimořádné výjezdní doložky ze zadrátovaného Československa, ... Po roce 1989 ani soudní 
rehabilitace,  restituce,  odškodňování.   Ale  ani  leckdy zmanipulované  privatizace  a  s 
tím 
výprodej i  rozkrádání národního bohatství.  Rovněž dále uvedená  statistika Ministerstva 
spravedlnosti ČR  aktuálně  osvětluje  jeden   z   dílčích   důsledků    "  zlatého  komunismu  ".
Jenom  1,25%  politických  vězňů  režimu KSČ,  případně  jejich  pozůstalých,
manželů nebo manželek, z 208 399  soudně rehabilitovaných lidí, bylo odškodněno
Ministerstvem vnitra ČR; dle vládního usnesení č. 135/2009 Sb., o  jednorázovém 
příspěvku  ke  zmírnění  některých  křivd způsobených  komunistickým  režimem
:

Aktuální  informace  o  počtu  politických  vězňů  režimu KSČ, 
nebo o jejich pozůstalých /manželka - manžel/, oprávněných čerpat už v roce 2010
jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených  komunistickým
režimem.  
                 
                                                                        E-mail  z  pondělí 13.  června  2011:

" Sdělení k elektronickému podání ze dne 1. června 2011  
  č.j. 10350-10/OSZ-2011

   K Vašemu elektronickému podání  sdělujeme,  že  jednorázový příspěvek podle
nařízení vlády č. 135/2009 Sb. o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění
některých  křivd  způsobených  komunistickým režimem, byl dosud přiznán 2.593
osobám  a  byla  vyplacena  částka  ve  výši  208.108.000 Kč.

Bc. Karolina Niederhafnerová
ref. odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra   tel.: 974 816 361".

Tím  je  alespoň  částečně  zaplněna  díra ve  statistické dokumentaci soudobých
dějů. Tím spíš,  že přesné údaje tohoto typu neposkytuje ani údajně zainteresovaná 
KPV ČR / Konfederace politických vězňů ČR /,  která  dekorativně  mlží ve svých
prohlášeních,  i k této záležitosti. Ačkoli má svá periodika; a také každoroční státní
dotaci 8 000 000 Kč.  
Avšak úplnou absenci přesných statistik o průběžném počtu politických vězňů
režimu KSČ nevykazuje
* jak Česká správa sociálního zabezpečení ( podle důchodů
navýšených dle zákona č. 119/1990 Sb. ).  To mám  potvrzeno  písemnou  odpovědí
na  nedávný  dotaz.   Obdobně  jsem  neuspěl  také  u  Českého  statistického úřadu.
Je to šokující absurditou ve 21. století, se značně rozvinutou digitální technikou. 
Jak ostře s tím kontrastují dva statistické soupisy ze 17. století: 
Soupis  poddaných  podle  víry  z  roku  1651   a   Berní rula z roku 1654.  Tam
nalezneme podle příjmení své tehdy žijící předky, ale i jejich bydliště a majetkové 
poměry,  bydliště,  majetek.  Díky zdravému rozumu,  i  tehdejší  neexistenci Úřadu
pro  ochranu  osobních  údajů   -   a  dalších  pseudohumanismů  současné  doby.
                                  Doplňující sdělení:
*
Správně je tvar bez přeškrtnuté předpony ( opraveno 22. června 2011)
1/
Bc. Karolině Niederhafnerové  jsem  hned  po doručení  e-mailu  telefonicky
    poděkoval  za  příkladnou  a  vstřícnou  práci. 
 
2/ Důkaz o počtu soudních rehabilitací, získaný už po jejich dokončení:
3/ Na   www.doklad-hubalek.cz  umístěno  ve  středu  15. června 2011, 11:30 hodin.