1. V. 2011
O Rádiu Svobodna Evropa,  kdy ještě  bylo  naše;  
tedy těch  lidí,  kteří  byli  odpůrci  i  oběťmi  komunistického režimu  v době nejkrutějších
represálií  a    persekucí   celých   společenských  skupin,   tak  zvaných  třídních  nepřátel,
postižených   existenčním   i   demografickým   genocidiem,  pod  vedením  Komunistické
strany  Československa  / KSČ /.

S   radosti  jsem  uvítal,   když  1. května  1951  začalo  vysílat  Rádio  Svobodná  Evropa.   
Významně se přiřadilo k rozhlasovým stanicím ze svobodného světa ( české vysílání BBC,
 Francie,  Hlasu Ameriky,  i  Vatikánu ).

Posilu dodávaly pořady Jana Douby » Vzkazy domovu «, provázené slavnostním pochodem 
» Castaldo  «.   Jeho   břeskné  tóny  jsem  prožíval  už   jako  dítě,  když  nás  tatínek  vodil 
k nedělnímu  střídaní  legionářských  Hradních stráží,  na prvním nádvoří  Pražského Hradu.  
To  bylo  ještě  za  prezidentů  Masaryka  i  Beneše,  před  nacistickou  okupací. 

Doubovy  » Vzkazy domovu «   nejen varovaly před zarytými režimisty,  ale  i  jinak  svědčily
o  nepasivitě   lidí  vůči  komunistickému   režimu .                                             

Úsměvné  a  odlehčující  byly  kulturně- literární  »  Pegasiády  «   Minky  Rybákové. Zvláště
její   nezapomenutelný    jazykový  rozbor  slova  » Strana «  (  míněna  KSČ  ): 
   1/  Odvozením  od  slovesa  »  straniti  «   někomu,  něčemu.   
   2/  Ze slovního  kořene  »  strn  «,   a z komunistické praxe  lze usuzovat na  příbuznost 
        s  pojmem    » vystrnadit - zlikvidovat  «.   
   3/  Návaznost  se  slovesem   »  ustrnout  «   =   na  marxismu - leninismu.

Bylo to v době  hrdelních politických procesů,  kdy mnozí  nadšenci údajného komunistického
mládí světa,  jako například  Tomáš Frejka,  Pavel Kohout,  Jiří Pelikán,  Jiří Ruml, a  podobní
výtečníci   -  se  nerozpakovali  vydávat  cynicky  krutá a  konjunkturalistická  prohlášení  typu 
" žádám  pro svého otce nejtěžší trest -  trest smrti.  Vidím teprve teď, že tento tvor,  kterého
nelze  nazvat  člověkem
, ... " RUDÉ PRÁVO, strana 5, 25. listopadu 1952.
Nebo  Jiří Ruml,  v  útlém  věku  27 roků,  fanaticky  hlásal  při monstrprocesu  v roce 1952 
" Psům psí smrt  ". Všichni však vždycky s patolízalským vlezizmem k soudruhům Stalinovi 
a  Gottwaldovi    -     až   do   doby,    pokud   se   jim   to   rentovalo!

A  běžel  čas.    Na XX. sjezdu Komunistické strany  v létě 1956  Nikita Sergejivič Chruščov
zpranýřoval  kult  Josifa Vissarionoviče Stalina - Džugašviliho   a  mega  zločiny,   spáchané
po  tzv. Velké  říjnové  revoluci   ( například  hladomor  na  Ukrajině ).   Rádio Svobodná
Evropa   o   tom   opět   včas  a   spolehlivě   informovalo.

Na podzim  téhož roku  došlo  v Maďarsku  k revoluci  proti  komunistickému režimu.  Díky
poslechu Svobodné Evropy  jsem měl  aktuální informace,  které jsem  23. října 1956  použil
ve svém  diskusním  příspěvku na  odborářské  celozávodní schůzi národního podniku  Elite
Varnsdorf.   Hned  druhý  den  jsem  byl  zatčen  a  po  odmítnutí  spolupráce  s  StB   zase
uvězněn.  Ve  vyšetřovací  vazbě  jsem  dostal  prokurátorovu  obžalobu,  ze  které cituji:

" ... Obviněný dne 23. října 1958, na celozávodní schůzi ROH, která byla konána za účelem
informovat   zaměstnance  o  posledních  událostech  v  Polsku  a  Maďarsku,  kde  referát
přednášel zástupce MV KSČ ve Varnsdorfu Ježek,  v přítomnosti  asi  100 lidí,  se obviněný
přihlásil do diskuse.Ve svém diskusním příspěvku prohlásil, že není na té straně co referent,
a  že  on  a  řada  mladých  lidí ze  závodu  je  na  druhé straně. Dále řekl, že to, co se stalo
v Polsku a v Maďarsku  není práce diversantů,  že se hází moc špíny na Maďarsko a Polsko,
že je  nucen  poslouchat  rozhlasovou stanici Svobodnou Evropu, která dodává zprávy včas
a pravdivé, protože  náš  tisk  a  státní rozhlas  správně  neinformují.  Po  jeho projevu  část
mladých   zaměstnanců   obviněnému   zatleskala.   Obviněný  se   jediný  zdržel  hlasování
o odeslání rezoluce, ve které přítomní zaměstnanci vyjadřovali díky straně KSČ a vládě naší
republiky za to, že mohou v klidu a míru pracovat pro blaho  našeho lidu, pro blaho našich
rodin a dětí.  V rezoluci bylo  dále uvedeno,  že  přítomní zaměstnanci  projevují  solidaritu
s těmi pracujícími Maďarska  a Polska,  kteří stojí za svými vládami a bojují za uskutečnění
cesty k socialismu.
...."

Okresní soud v Rumburku, stejně jako  Krajský soud v Liberci, mě odsoudily za pobuřování
k 18 měsícům vězení.V životopisu, na  www.doklad-hubalek.cz,  shrnuji své pozdější zážitky.
Nezmiňuji  tam však  pro mne  první  polistopadově  předurčující událost, z  rozhraní  února
a  března  1990. 
To už jako poslanec České  národní rady / ČNR /,  kooptovaný za Občanské fórum,  šel jsem
uvítat  redakci  Rádia  Svobodná  Evropa,   čerstvě  usazenou  v  Praze 1, v  Pštrossově  ulici.
Protože  ani  podruhé  jsem  nikoho  nezastal,  vhodil  jsem do  jejich  schránky  navštívenku
s pozdravem  i  se sdělením,  že jsem v roce 1956 byl odsouzen za veřejnou  obhajobu  Rádia
Svobodná Evropa  -   a  nyní  jsem  poslancem ČNR.

O  pár  týdnů  později  Rádio  Svobodná  Evropa uspořádalo  slavnostní  setkání  s  několika
sty hostů,  v pražském Valdštejnském paláci. Jak jsem se dočetl, oslavován byl  pan Jiří Ruml
a jemu podobní disidenti - kteří však ještě ani v roce 1956  neměli  vlídného slova vůči státům
svobodného světa,  natož  vůči  jejich  domácím  sympatizantům,  režimisticky označovaným
jako  reakcionáři !

Je s podivem, že informační prostředky Rádia Svobodná Evropa nebyly schopny, nebo spíš
pragmaticky  nechtěly,  vnímat  osobnostní profil  ramenářsky  přizpůsobivého Jiřího  Rumla. 

I  když  se  podobné  ignorační  výpadky vůči mně  opakují,  nejen v praxi  Rádia Svobodná
Evropa,  ale  i v  jiných  sdělovadlech ( například  tlumená  informovanost o mnou navrženém
a  obhájeném  zákoně o době nesvobody  č.480/1991 Sb.; ....   =   více  v  mém  webu ).  

Navzdory dosavadním  " smysluplným  náhodám "  jsem rád, že před 60 roky došlo ke zrodu 
Rádia  Svobodná   Evropa.                                               Bohuslav  Hubálek,  1. máje  2011

 
                                               Doplňující sdělení:
 1/
Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  1. května  2011, 18:40 hodin.
 2/
Následně odesláno do rozhlasové ankety k 60. výročí Rádia Svobodná Evropa;
     svobodne@rozhlas.cz  s  heslem „Příběh Svobodně!“