14. IV. 2011
Ministr financí  požádán o  řešení  úrokové  diskriminace v ČR.
Od  2. ledna 2011  usiluji  o  nápravu  diskriminačních  postupů  vůči  zdejším
vkladatelům. Zahraničních banky u poboček v České republice poskytují menší 
úroky ze spoření -  než ve státech,  kde sídlí  jejich  ústřední vedení. Připojené 
dokumenty svědčí o alibistickém přístupu příslušných činitelů České republiky. 
     Žádost k ministru financí, odeslaná 14. dubna 2011: 
    
  
    
                                          Doplňující sdělení:
      1/
Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  ve  čtvrtek  14. dubna 2011, 14:00.