22. II. 2011
Veřejná  výzva  k   představitelům   KPV ČR:
Proč manipulujete  historickými  údaji o protikomunistickém odbojovém uskupení Praha - Žatec? 
Spolu s tím průběžně provádíte i  svévolnou a soustavnou  selekci u dvou z pěti vedoucích odbojářů
tohoto uskupení, popravených 18. července 1949.  Více k tomu ve  zde připojených  dokumentech:
Včera jsem se seznámil s prvním letošním  Zpravodajem KPV ČR, kde stejně,  jako v  předchozích  
pietních akcích, je ignorována činnost i životní oběť dvou popravených odbojářů -  zřejmě nemilých 
soudobým  šéfům  Konfederace politických vězňů České republiky.  Na  důvody  této diskriminace  
se ptám ve  včerejších e-mailech s  digitálním  podpisem,   odeslaných  na  spojující adresu  jak  pro
Zpravodaj KPV ČR, tak pro  ústřední vedení KPV ČR, a pro Vojenskou skupinu KPV ČR v Žatci.
Druhým  adresátem  je  Zpravodajství  ČTK:
                     E-mail do KPV ČR a do ČTK, odeslaný v pondělí 21. února 2011:
   
                                          AKCE   KPV  ČR   V   ROCE   2011:
                      Tučným  písmem  jsou moje komentáře,  v  upoutávce na  letošní  akce  KPV ČR:   
  
                                        Doplňující sdělení:
  
1/ 
Na  web   doklad-hubalek.cz    umístěno  v  úterý  22. února  2011,   10:50 hodin.