2. II. 2011
  I dobrá vůle má své meze ...
 
Otevřený dopis
  o důvodech,  které mě vedou k pozastavení členství v  Poradním kolegiu
 ředitele  Úřadu  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  / ÚDV ZK /.  Nejenom
 vzhledem k  přetrvávajícímu  rozporu slov  a skutků  některých členů kolegia, hlavně z řad
 členů KPV ČR = Konfederace politických vězňů ČR - například  dr. Naděžda Kavalírová.
 Ale i
kvůli  omezenému  publikování  o  práci ÚDV ZK,  stejně  jako  o schůzích  kolegia:

  Otevřený dopis                                                                                     Praha 23. ledna 2011

         ÚŘADU  DOKUMENTACE  A  VYŠETŘOVÁNÍ  ZLOČINŮ  KOMUNISMU
  SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

  K rukám  pana  ředitele  plk. JUDr.  Pavla  Breta

  Vážený pane řediteli, 

  rozhodl jsem pozastavit svou účast  při práci poradního kolegia ÚDV ZK,  počínaje dnem 
  26. I. 2011.   Mám  pro  to  zejména  tyto  důvody:

  1/  Považuji  za  neúnosné,  abych spoluúčastí toleroval  mnou  několikrát  a  bezvýsledně 
     kritizovaný nesoulad slov  a  skutků,  hlavně  u  vedoucích  představitelů  Konfederace 
     politických vězňů ČR  -  a  to v přítomnosti a  za  netečnosti   dr. Naděždy Kavalírové,  
     předsedkyně KPV ČR.  Po stránce ekonomické to je  dlouhodobé  utajování jak příjmů 
     z  darů  a   z   členských  příspěvků    -   hlavně  však   jejich   použití.
  2/  Po stránce nemravné průběžně a cíleně vytvářejí diskriminační  prostředí. Kvůli lživým 
     pomluvám " bratra  Mirka ", klanově tolerovaného ve funkci I. místopředsedy, jsem sám 
     zrušil  členství  ve spolku,  který ovládl  klan  moralizujících  konjukturalistů  -  na úkor 
     členstva  zmanipulovaného  řečmi o  tzv. muklovské soudržnosti;  proti komunistům, atp.   
     I v současnu to dosvědčují teď probíhající soudní spory se zasloužilými členy KPV ČR  
     ( pp. Josef   Hejtmánek  a  František  Přeslička ).
  3/  Za  nedostačující  považuji, i z hledisek  dějepisné dokumentace,  nezveřejňování zpráv
     o vlastní práci ÚDV ZK a jednáních poradního kolegia. Tím spíš, když by bylo potřebné
     reagovat například na kritické výtky ohledně práce vyšetřovatelky ÚDV ZK,  jak zazněly
     v souvislosti s probíhajícím  soudem proti  bývalému dozorci, JUDr. Josefu Vodruškovi. 
     Když ne jinde, tak byste měli  reagovat  ve svých internetových stránkách, nebo  alespoň 
     v periodikách  KPV ČR,  PTP,  SPBV, ....  . 
  Pokud  setrvá  mnou  kritizovaný  stav,  nemohu  se  účastnit  kolektivního  jednání -  čímž 
  nevylučuji své individuální přispění,  zejména v zájmu  dokumentace zločinů  komunismu.  

  S pozdravem a s přáním úspěšné práce    Bohuslav HUBÁLEK  

 Otevřený dopis s digitálním podpisem, odeslaný v neděli 23. ledna 2011, zůstává zatím bez
 odezvy   -   i  když  mohl  být  projednán  na  schůzi  kolegia,  ve středu  26. ledna 2011. 
 Rovněž internetové stránky adresáta, i kritizované "sestry předsedkyně", setrvávají na svém
 vžitém počínání -  tolik shodným s  neblahými  praktikami,  které umožnily a  stále umožňují 
 devastaci dobrých  tradičních  hodnot  -  s  dopadem  do ekonomiky a do  sociálních oblastí.
                                       Doplňující sdělení:
 1/
Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  ve středu  2. února 2011,  v 17:40 hodin.