ROK   2011 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2011 = prosinec                                                      Nahoru
2011 = listopad                                                       Nahoru
13. XI. 2011
Zákon  č. 480/ 1991 Sb.  o  době  nesvobody:
jak vznikal, jak byl blokován, a nakonec uspěl 13. listopadu 1991, ve FS ČSFR.
01. XI. 2011
Bratři MAŠÍNOVÉ, kriminalisticky nedořešený zboj  1946 - 1953,
stále účelově mlžený . Zboj nejen proto, že probíhal vždy adrenalinově, počínaje rokem 1946 (!), ...
2011 = říjen                                                            Nahoru   
30. X. 2011
Otevřený  dopis  zodpovídajícím  pracovníkům ČT.
Věc:    http://tv.sms.cz/televize/CT2/20111031/1410365891_Po_stopach_tretiho_odboje
21. X. 2011
Podnět ve veřejné záležitosti Ústavu pro studium totalitních režimů
Věc: Činnost bratří Mašínů od ledna 1946 - do září 1953
2011 = září                                                            Nahoru  
25. IX. 2011
PROTIÚSTAVNOST  KOMUNISTICKÝCH  USKUPENÍ  
PODSTATA KOMUNISTICKÉ IDEOLOGIE, ZATÍM UKRÝVANÁ POD ZAVÁDĚJÍCÍM MLŽENÍM
2011 = srpen                                                            Nahoru   
2011 = červenec                                                       Nahoru  
25. VII. 2011
Před týdnem uplynulo 62 roků  od pondělí 18. července 1949,
kdy byli popraveni odbojáři z protikomunistického uskupení Praha-Žatec: GONIC, HUBÁLEK, JEBAVÝ, SABELA, SOK
12. VII. 2011
Jan ŠINÁGL  trvale   rozhoupává  zrady  zvon
Opět zavádějící a urážlivý je i závěr demagogie na jeho webu, hanobícím zejména lidi v pohraničí ČR
04. VII. 2011
»  Protikomunistické puče  «
RECENZE O KNIZE PhDr. IVO PEJČOCHA, VYDANÉ V KVĚTNU 2011
2011 = červen                                                          Nahoru  
25. VI. 2011
Pravidla  pro  školáky  -  chlapce ( i  dívky )  -   z  doby  císaře  pána.
V mnohém užitná a potřebná i pro současníky, nejenom ve školních škamnech.
20. VI. 2011
O velepříjemné návštěvě skanzenu pamětihodností
staročeských vesnic Polabského národopisného muzea, Přerov nad Labem.
15. VI. 2011
Dílčí  připomínka  k  takzvanému  " zlatému  komunismu "
NEBÝT " VÍTĚZNÉHO ÚNORA 1948 ",nebyly by stovky poprav, hromadné persekuce, kolektivizace.
09. VI. 2011
Hodnocení a podnět k MV ČR na základě dějinných zkušeností
Marxův a Engelsův Manifest Komunistické strany, je principiálním návodem k nelidskosti, ke krutému násilí
2011 = květen                                                          Nahoru  
10. V. 2011
Dokumenty  o  zlovůli,  o  ledabylosti,  o  neupřímnosti
Mistr Jan HUS mediálně skandalizován Janem Kopeckým - Berwid - Buquoyem.
01. V. 2011
O Rádiu  Svobodná Evropa,  kdy ještě   bylo  naše
tedy těch lidí, kteří byli odpůrci i oběťmi komunistického režimu v době nejkrutějších represálií a persekucí
2011 = duben                                                            Nahoru  
27. IV. 2011
Tolerance   k   neviditelným   rukám   tr žní hající   ekonomiky.
Kdo v ČR nese odpovědnost za zbídačené úroky z vkladů?
24. IV. 2011
IN MEMORIAM, 35 roků od úmrtí Františka Lukase. 
Vzácný člověk František Lukas (1905 - 1976) patří k čestným, aktivním a statečným lidem III. protikomunistického odboje.
14. IV. 2011
Ministr financí  požádán o  řešení  úrokové  diskriminace v ČR. . 
Od 2. ledna 2011 usiluji o nápravu diskriminačních postupů vůči zdejším vkladatelům.
01. IV. 2011
PRÁCE VERSUS KOŘISTĚNÍ . 
Rybářství Třeboň Hld. a.s. Třeboň.
2011 = březen                                                           Nahoru  
2011 = únor                                                            Nahoru 
25. II. 2011
Byl  komunistický 25. únor 1948,  byl 17. listopad 1989.
Původní text, navíc s březnovým dovětkem MEMENTO o akci StB, a o BLOKACI TOHOTO WEBU
22. II. 2011
Veřejná  výzva  k    představitelům  KPV ČR:
Proč manipulujete historickými údaji o protikomunistickém odbojovém uskupení Praha - Žatec?
02. II. 2011
I dobrá vůle má své meze ..
Otevřený dopis o důvodech, které mě vedou k pozastavení členství v Poradním kolegiu ředitele ÚDV ZK.
2011 = leden                                                            Nahoru
15. I. 2011
Popírání a zlehčování zločinů komunismu = doposud " sametově " možné.
Státní zástupce pro Prahu 2, v následujících textech, zaujímá podivuhodně shovívavé stanovisko