18. XII. 2010
Vedení   IZIP   na  svém  webu,  k  půl  milionovým  odměnám,    
podává pouze  rámcové vysvětlení  -   místo strukturálního  rozpisu peněžních 
částek.  A to jak za vyplacené odměny ( za kolik roků zpětně? ), tak za desítky
milionů  do  rozpočtu  IZIP.  Vysvětlení vyšlo 9. prosince,  až  den po tom, co 
jsem  oslovil  poslance  Parlamentu  EU,   MUDr. Miroslava  Ouzkého .  Obě
vyjádření, tedy i včasnou odpověď,  zde zveřejňuji, 
spolu se svým dovětkem.   
       Stanovisko managementu IZIP, ze dne 9. prosince 2010: 
  
    MUDr. M. Ouzký, dílčí akcionář, odpovídá na e-mail z 8. prosince 2010:
  
     
 
  Můj  dovětek.
 
I v tomto případě se  projevila  nepohotovost čelit  mediálně  šokující zprávě.
  Nejenom  kvůli "diskutérům",  zviditelňujícím se  toliko halasnou rezolutností.
  Nepohotovost  managementu IZIP, i na vlastním webu, je umocněna mlhavostí
  v poskytování číselných údajů. Což rozhodně nepřispívá k  plné věrohodnosti.
  Doufám,  že i kvůli  morálním  hlediskům, budou managementem IZIP  zaujata
  příslušná  stanoviska,  zatím  chybějící.
                                                Doplňující sdělení:
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz  dáno v sobotu 18. prosince 2010, 21:40 hodin.
 2/ Souběžně na zveřejnění elektronicky upozorňuji management  IZIP  a  MUDr.
     Miroslava  Ouzkého.