12. XII. 2010
Komentování a bloggerství  místo  cílených skutků.
Už  několik  měsíců  marně  urguji  příslušné  odezvy  na  podněty  k  oficiálním 
institucím.  Kvůli  tomu  nezatěžuji  čtenáře  neuceleným  informováním.  Avšak 
i při  odpočinkovém  pobytu  v  lázních  mě  vyburcovalo  " diskusní "  halasení 
ke  zprávě:  
www.novinky.cz/ekonomika/219185-za-nefunkcni-zdravotni-knizky-
brali-546-tisic-mesicne-z-penez-pacientu.html
  .
V ten den,  8. prosince 2010,  už bylo 170 souvisejících " diskusních příspěvků ".
Nečetl jsem je všechny. Stačily mi dvě desítky z těch nejčerstvějších = hrubosti, 
řečnění.
Snaha vykřičet se před co největším množství čtenářů.  Avšak ani jeden 
náznak  racionálního  přístupu.  Něco,  co jsem kdysi viděl i ve filmu  o vzájemné
soudržnosti  a  o  vzájemné  pomoci:   »  Kdyby  všichni  chlapi  světa  «.

V paměti jsem vyhledal  nejvhodnějšího příjemce. V internetu pak i  jeho  adresu: 
MUDr.  Miroslav  Ouzký, Parlament  EU; miroslav.ouzky@europarl.europa.eu .
Tam   jsem  odeslal  svou   žádost:


  Vážený pane poslanče, 

  posílám internetovou adresu, na které se dnes objevila  znepokojivá  informace  
  o  mzdovém  výstřelku  v  IZIP: 
  http://www.novinky.cz/ekonomika/219185-za-nefunkcni-zdravotni-knizky-brali-546-tisic- 
  mesicne-z-penez-pacientu.html


  Jsem  dlouhodobým  příznivcem  této  zdravotnické  evidence,  a  tedy  i  jejím 
  zaevidovaným  účastníkem. 

  Jako politický vězeň režimu KSČ vím, že podobný osud potkal i Vašeho tatínka 
  -  jistě  proto,   že  ctil  a  snažil  se   naplňovat   ideály  svobody  a  humanismu. 

   Proto i  kvůli tomu bych  rád  uvítal  Vaši  veřejnou  odezvu  na  výše  zmíněnou 
   informaci  o   IZIP. 

  S  pozdravem   Bohuslav  Hubálek,     autor  zákona   č.  480/1991 Sb.   o  době 
  nesvobody;   www.doklad-hubalek.cz

Pochopitelně, a doufám, že jenom zatím,  nemám příslušnou odpověď.  Rozhodně,
a nejen v tomto případě, by věci měly jinou tvářnost kdyby - všichni komentátoři
a   bloggeři  -  
jednali   podobně!
                                         Doplňující   sdělení:
 1/
MUDr. Miroslav Ouzký je jedním z prvotních ustavitelů IZIP, elektronických
     zdravotních  knížek. 
 2/
Na www.doklad-hubalek.cz  dáno v neděli 12. prosince 2010, v 14:10 hodin.