22. VIII. 2010
"Budiž slyšena i druhá strana  =  Audiatur  et  altera  pars " 
To  je  nezbytná   zásada  pro  objektivní  hodnocení  všech  sporných  událostí.  REFLEX online 
však v těchto dnech  přináší jednostranná a  pomlouvačná tvrzení  o  erotomanství  M. Jana Husa 
a o homosexualitě  Jana  Žižky  z  Trocnova.  Proto k  záležitosti elektronicky posílám navazující 
text,  souběžně  s  jeho  zveřejněním:


Dva  kritické  dotazy ve  věci veřejného  zájmu                        
Praha neděle 22. srpna 2010

Redakci  BETA VERZE   REFLEX online
Praha   7,    K o m u n a r d ů   1584 / 42

Spolu s přáním dobrého dne  posílám kritické dotazy  ohledně  dvou u vás  zveřejněných textů,
jejichž autorem je Jan Berwid-Buquoy, vévoda z Ellgutu, v roce 1968 ještě jako Jan Kopecký: 

18. VIII. 2010  http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/38262/nejslavnejsi-cesky-homosexual-jan-zizka-z-trocnova.html 
20. VIII. 2010  http://www.reflex.cz/clanek/kultura/38277/erotoman-jan-hus-118-milenek-to-by-slo.html

1/  Proč k tak závažným tvrzením souběžně neuvedete alespoň stručné  stanovisko příslušného
     historika?  Například  Doc. JUDr. Jiřího Kejře, DrSc. -  autora náročně kritické  biografie
     » Jan Hus známý i neznámý «.  O erotomanských zjištěních pana Buquoye/Kopeckého  
     tam  není  ani  náznak.
  Knihu v  roce 2009  vydala  Univerzita  Karlova, nakladatelství 
     Karolinum. 

2/  V
yžádáte si odborné stanovisko k pomlouvačně  mlžícím vývodům  pana Jana Kopeckého 
     ohledně  Jana   Žižky  z  Trocnova?

Sdělovací prostředky nejsou sedmá velmoc, jak se říká - ony jsou velmocí první.  Neboť pro 
širokou veřejnost jsou
  hlavním a směrodatným  zdrojem informací;  leckdy však i  nástrojem 
cílené  manipulace  obecným  míněním. 

Tuto  skutečnost   praktikovali  
nejen  Vladimir Iljič Lenin-Uljanov,  Josif  Vissarionovič  Stalin- 
Džugašvili,  Joseph 
Goebbels  -    ale  i   zdejší  nositelé  elitářství  a   intelektuálštiny,  například 
při  tzv.  televizní  stávce  na  rozhraní  roků  2000 / 2001,   .... ,  ....  ,   .

Chybovat  je   lidské,   zejména   když  je  snaha  chyby  odčinit    -    a   chyby     neopakovat. 
Vzhledem k reáliím a podstatě obou pomlouvačných textů  zveřejňuji  tento  e-mail  souběžně 
s  jeho  odesláním.   

S  pozdravem   Bohuslav   Hubálek,     www.doklad-hubalek.cz     ( podpis ).

                                                   Doplňující sdělení:
1/
Na   www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v  neděli  22. srpna  2010,  19:00 hodin.