10. VIII. 2010
               " Ze   společného  krev  neteče !  "  
Podle této scestné zásady dlouhodobě jednají  moralistní předsedkyně   
Kavalírová  &  spol.,  
ve   vedení   Konfederace  politických  vězňů 
České republiky /KPV ČR/. Trvale utajují nejenom  statisícové příjmy 
z členských  příspěvků  a  darů  -  zejména však  utajují  jejich  použití.
Trestuhodně tím poškozují kredit politických vězňů režimu KSČ.

                      
Bližší  o  tom   v   přiloženém  dopisu   ministru  financí  ČR.
Už vícekrát jsem v tomto webu  předložil  důkazy  o proradnosti mnoha čelných 
funkcionářů  KPV ČR,   formálně   nedotknutelných  rekvizit   nekomunistického
establishmentu.   Část   těchto  informací  je  dostupná  z  titulní  stránky 
www.doklad-hubalek.cz .  Po jednom dni od předání zveřejňuji  aktuální podnět: 
          
     Tento  dopis  by  nemusel  být  předán,  kdyby  v České republice
     obecně   a   plně   fungovala   občanská   statečnost    i    opravdu   
     otevřená  informovanost -  s  náležitým završením,  také  v oblasti 
      mediální;  
hlavně  však  v  oblasti  justiční.
                                          Doplňující sdělení:
 
1/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno v úterý 10. srpna 2010, 9:55hodin.