V Z P O M Í N K A              18. VII. 2010
  Před   jedenašedesáti  roky,  v  pondělí  18. července 1949,
  byli  popraveni  protikomunističtí  odbojáři  z  rozsáhlého
  uskupení Praha- Žatec:

     GONIC              Josef         * 1902     podplukovník
     HUBÁLEK        Bohuslav   * 1903     živnostník
     JEBAVÝ            Miloslav    * 1911     major
     SABELA            Karel         * 1917     kapitán
     SOK/SIEGER   
Vilém         * 1902    podplukovník

 V  úsilí  o  svobodné  Československo  zaplatili  svými  životy.

Jenže  i letos  Konfederace politických vězňů ČR
( KPV ČR zneužila památku
popravených  a  16.  července 2010,    za  přítomnosti  své  předsedkyně  opakovaně
zmanipulovala pietní shromáždění v hlavní dvoraně  žatecké radnice. Od postojů této 
"nesporné  autority"  se nutně  odvíjí stanovisko městského  úřadu,  vojenské posádky,   
i sdělovacích  prostředků. 

Po vzoru  totalitních  křivitelů historické paměti   "bratrsky" selektují  v řadách
odbojářů  tak,  že pozornost  účelově  soustředí  jen na  příjmení  jednoho z nich.
A
čkoli  na   žatecké   pamětní  desce  jsou   jména  také    čtyř   dalších   popravených
z  odbojového  uskupení   Praha - Žatec
 Pamětní  deska  v   hlavní  dvoraně  (  ne  však  na budově )   žatecké  radnice , 
 se  jmény  pěti   protikomunistických  odbojářů :
        
        Žatecký deník v neděli 18. července  2010 internetově sděluje:
" .... Památku odbojové skupiny Praha - Žatec, která je už několik let  umístěna 
   na   žatecké  radnici,   uctili  účastníci  pietního  aktu  v  pátek  16.  července 
   dopoledne.
  Konal se tam vzpomínkový akt  u příležitosti 61 let od  popravy 
   kapitána Karla Sabely. Ten velel tankové rotě, která se chtěla  v  roce 1949
   pokusit svrhnout, společně s dalšími členy skupiny Praha–Žatec, komunistický 
   režim. Tehdejší režim ale pokus o převrat odhalil. Každoročně si toto výročí 
  
připomínají v Žatci na radnici a u domu v Nákladní ulici, kde Sabela žil. .... "
  
Podobně komunisté potlačovali nesporné a  významné zásluhy "nehodícího se"
nekomunistického  odboje  doma,  i  v  zahraničí.   Zdůrazňovali  jenom  to  svoje,
stranicky  účelové  a  ohlupující. 

Bohužel, v současnu se dosti často postupuje podobně,  ale i v opačném gardu  
- aniž  by  všechna  fakta  byla  podávána  výstižně,   pravdivě,  a   nediskriminačně,  
s  historickým  nadhledem.  Což  platí  jak  pro  mnohé  informační  zdroje  oficiálně  
protikomunistické,  tak  pro zdroje  zřetelně   komunistického  zaměření  (  například  
HALÓ  noviny ). 
  

Po  více  než  dvacet  roků  po  listopadu  1989  jsem  svědkem   horlení  rozličných
profi - klaněčů  se  v  hluboké  úctě "  -   pro něž vzpomínaná výročí jsou hlavně 
příležitostí  pro okázalé řečnění  a  sebezviditelňování.  Aniž by jim  vadilo a došlo, 
že takto  dekorativně jednaly mnohé " demokratické celebrity"  kolem Mnichovského
diktátu 1938,   při  servilitě  ke  Stalinovi  a  jeho  diktatuře během  II. světové války
a po ní ( protiústavní odtržení Podkarpatské Rusi, odřeknutí Marshallova plánu, ... ).

» Šťastný  národ,  který  nepotřebuje  hrdinů « , to je hluboká pravda,  v reálném
životě  podmíněná  dobrou  vůlí  a   plnou   zodpovědností  za   vykonávanou  práci, 
ve  všech  úrovních  lidského  společenství.   

A  to   pro   maximum  dobrých  jistot.   Aby  ubylo   tragédií,   následných  omluv  
a okázale formálních piet.  Někdy i souvisejícího odškodnění -  vždy nedokonalého.   

Avšak  sestra  předsedkyně  dr. Naděžda  Kavalírová,   a její  spolufunkcionáři  
z KPV ČR, si i nadále počínají nečestně a nekvalifikovaně. Hřešíce na věkovou
únavu a nedůslednost  bývalých politických vězňů  režimu  Komunistické strany
Československa ( KSČ ).  

Na  základě  analogií  je  pravděpodobné,   že  kvůli  mému   kritickému  jednání 
je opakovaně nežádoucí při pietě uvádět příjmení Hubálek.  I  za  cenu  selekce 
dalších popravených  odbojářů.  "Nihil novi sub sole = Nic nového pod sluncem". 
Totéž dělali  političtí šíbři - " demokraté "  v  netotalitním Československu mezi 
roky 1945 - 1948. Například když blokovali i pozůstalostní informaci ke příjmení 
Feierabend .  

                    Doplňující   sdělení:                                      
1/ Na www. doklad-hubalek.cz  umístěno  v  neděli  18. července  2010,  ve 12:00 hodin.